Klart för förebyggande skyddsjakt, meddelar regeringen

Regeringen har beslutat om ett förtydligande i jaktförordningen i fråga om förebyggande skyddsjakt på varg.

– Regeringens bedömning är att de nya reglerna är förenliga med kraven i art- och habitatdirektivet. Från regeringens sida är vi också övertygade om att vi, bland annat med dagens beslut, kommer att kunna skingra EU-kommissionens eventuella fortsatta tvivel om den svenska rovdjurspolitiken, säger miljöminister Lena Ek (C) i ett pressmeddelande.

– Skyddsjakt får bedrivas om det inte finns någon annan lämplig lösning på problemet och om det inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd. Skyddsjakt får även bedrivas för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) i pressmeddelandet.

Regeringsbeslutet klargör också att Naturvårdsverket och länsstyrelserna ska kunna besluta om skyddsjakt utan ansökan liksom skyddsjakt före uppkomst av allvarliga skador.

– Naturvårdsverket ger alltjämt tillstånd till skyddsjakt, men de kan delegera sitt beslutsfattande till de länsstyrelser som uppfyller kraven i jaktförordningen (för närvarande Värmland, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Västmanland, Örebro och Västra Götaland), säger Lena Ek.

– Naturvårdsverket anger i sitt delegeringsbeslut hur många djur som omfattas av länsstyrelsens delegation. Länsstyrelserna måste sedan i det enskilda fallet pröva om det föreligger förutsättningar för skyddsjakt, säger Eskil Erlandsson.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se