Krympande anslag och växande vargstam

Vargföryngringar i Sverige 1991-2010.

Naturbevakarna i Dalarna och Värmland känner oro över att anslaget till akuta insatser halveras. Samma trend med minskande anslag återfinns även i Västmanland.

Efter beslut från Naturvårdsverket skall nu de resurser som skall finnas tillgängliga i akut- och rovdjursanslaget halveras. Naturbevakarna i länen är oroade inför denna dramatiska förändring som går på tvärs med de ökande rovdjursstammarna.

Såväl Dalarna som Värmland har ett kraftigt rovdjurstryck och är som vi vet det de äldsta varglänen i landet. Därför har de också haft ett särskilt bidrag som nu alltså står inför en halvering. För Dalarnas del betyder de att det får en miljon istället för två miljoner.

– Klart att detta kommer påverka. Inte minst vår möjlighet att hjälpa drabbade snabbt. Inte minst blir vår tillgänglighet sämre. Exempelvis kan det bli så att länets fäbodbrukare inte kan räkna med att vi lika snabbt och ofta kan komma ut om rovdjur rör sig i områdena. Vi kommer till exempel inte kunna akutstängsla lika snabbt, säger naturbevakaren Hans-Olov Hansson till Dalarnas Tidningar.

 

Problematiskt redan med nuvarande resurser

Redan idag finns en utbredd uppfattning om att det inte finns tillräckligt många naturbevakare som kan hantera akuta situationer snabbt nog. Hans-Olov Hansson ser inte ljust på framtiden och ser en ökande frustration på landsbygden som ett direkt resultat av detta tilltag från Naturvårdsverket.

 

Samma trend i Västmanland

Under ett möte i Västmanland som vargfakta besökte tillfrågades Pierre Ahlgren om hur budgeten såg ut för spårningen och kvalitetssäkringen av vargförekomst och observationer. Enligt Ahlgren hade verksamheten för tre år sedan cirka 800 000 kronor att röra sig med, för två år sedan 500 000 kronor och i år, 2012 cirka 473 000 kronor.

Arbetet med spårning och inventering har tidigare utförts av 7 personer anställda på timme vilket givet de nuvarande ekonomiska resurserna kanske inte längre går att genomföra. Inventeringen kommer därför att inrikta sig på varg specifikt. Lodjur och eventuellt andra rovdjur får man helt enkelt utelämna.

Pierre Ahlgren är lite bekymrad över utvecklingen då inventeringen ligger till grund för hela rovdjursförvaltningen.

– Man kanske kan hoppa över inventeringen i ett eller två år men sedan blir det problem, säger han till vlt.se.

Vanligtvis har länsstyrelsen god hjälp av jägare vid inventeringar men jägarkåren i Västmanland har sedan september 2011 beslutat om att inte delta i arbetet. Det frivilliga arbetet avslutades i samband med att taket om 210 vargar plötsligt inte längre gällde. Svenska Jägareförbundets länsföreningen i Västmanland beslutade då om inte längre deltaga som en protest mot den förda rovdjurspolitiken.

Det får anses som mycket märkligt att man från de förvaltande myndigheterna minskar anslagen samtidigt som vargstammen i Sverige tillåts expandera utan direkta avbrott.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se