Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien håller seminarium om rovdjurskonflikten

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien har identifierat problematiken med djurhållning och varg. Den 3 oktober arrangeras ett seminarium kring frågan.

Den relativt anonyma men anrika nätverksorganisationen Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien* instiftades 1811 och skall verka för att  jord- och skogsbruket utvecklas grundat på såväl vetenskap som praktisk erfarenhet. Givet organisationens långa historia har de förmodligen diskuterats rovdjur och djurhållning tidigare.

Nu är det i alla fall dags igen då KSLA arrangerar ett seminarium onsdagen den 3 oktober med namnet ”Rödkullan** och vargen – om betesdjur och rovdjurskonflikten”. Ur programförklaringen kan vi läsa följande enligt pressmeddelandet.

 

Rödkullan och vargen – finns det förutsättningar för fortsatt djurhållning i glesbygd?

Jordbruket spelar en central roll i landsbygdsutvecklingen, särskilt i våra mer utpräglade glesbygder. Det jordbruk som är aktuellt i dessa trakter är till övervägande delen djurhållning baserad på bete och grovfoder. Det är svårt att växla till annan produktion, eftersom jordarna sällan är tillräckligt bördiga för andra grödor. Det är vidare långt till såväl kunder som till marknader för produkter och förnödenheter.

Jordbruket är en av grundpelarna i senare års satsningar på landsbygdsutveckling – exemplifierade av satsningarna Matlandet Sverige och Skogsrike. Dessutom är jordbruket en viktig faktor för att nå de samhälleliga målen med öppna landskap och bibehållen biologisk mångfald. Detta uppnås inte minst genom betesbaserad nöt- och lammköttsproduktion.

Under senare år har utvecklingen av de svenska rovdjursstammarna, främst vargstammen, gjort det svårare att hålla djur på bete. Allt fler tamdjur angrips av varg, vilket innebär såväl lidande som höga kostnader för förlorade djur och kraftiga stängsel. Kostnaderna ersätts inte fullt ut av samhället. Samtidigt vill Sverige ha en livskraftig vargstam, vilket vi också har åtagit oss internationellt. Vi vill med andra ord ha både rovdjur och betesdjur.

Syftet med detta seminarium är att identifiera och belysa de målkonflikter som uppstår i denna situation. Vi har experter på plats och välkomnar frågor från såväl politiker som andra deltagare. Vi vill försöka att närmare belysa möjligheter att utifrån kompromisser och avvägningar få till fungerande samförståndslösningar.

Moderator: Anders Esselin, Man & Nature

Tid: Onsdag 3 oktober 2012, kl 13:00–17:00

Plats: KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm

Anmälan: Senast 27 september, obligatorisk anmälan – begränsat antal

* Kongl. Svenska Landtbruks-Academien” instiftades 1811 och installerades den 28 januari 1813 på initiativ av dåvarande kronprinsen Carl Johan, sedermera kung Karl XIV Johan. För att markera skogsbrukets betydelse fick akademien den 1 januari 1956 namnet Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien.

Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

** En av de äldsta svenska lantraserna av nötkreatur. Se Wikipedia för mer information.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se