Kynnatiken nu föremål för skyddsjakt

Naturvårdsverket säger ja till skyddsjakt på vargtiken som slagit sig ned i Småland. Skyddsjakten är tidsbegränsad fram till den 4 november.

– Ett kontroversiellt beslut, om det är tänkt att Mellansverige ska avlastas, säger vargforskaren Olof Liberg till Jakt & Jägare.

Vargtiken är en avkomma till den ryske och invandrade vargen i reviret Kynna 2 i Norge varför tikens gener bedöms som värdefulla för den skandinaviska vargstammen. Dessutom är hon den första varg som etablerat revir i södra Sverige i modern tid.

 

Jakt på en varg hotar inte genetiken

– Vi har sagt ja till skyddsjakt eftersom den här vargtiken gjort flera angrepp på får på en ganska kort tid, säger Ruona Burman, ny viltsamordnare på Naturvårdsverket.

I beslutet ska tjänstemännen bedöma om en skyddsjakt eventuellt kan hota gynnsam bevarandestatus för vargstammen i hela landet.

– Vi har kommit fram till att det inte står och faller med en individ. Vi bedömer också att det inte finns rimligt med tid för att sätta upp rovdjursstängsel runt alla fårgårdar, säger Ruona Burman.

Hur är det tänkt att vargen ska kunna vara i södra Sverige, när rovdjursstängsel inte redan är uppsatta?

– Det är dags att länsstyrelserna börjar fundera på det, säger Ruona Burman till Jakt & Jägare.

Olof Liberg, vargforskare framhåller att det sannolikt inte blir mindre problem med andra vargar som i framtiden slår sig ned i södra Sverige.

– Det går inte att kräva av vargen att den ska låta bli fåren. Och i södra Sverige är det väldigt tätt med fårbestånd. Jag hörde att bara en fårägare i området skulle behöva tre mil rovdjursstängsel. Hur mycket behövs det då i hela reviret? säger Liberg.

 

Mellansverige har rätt att kräva avlastning

Olof Liberg pekar på att 450 svenska vargar, som ensamutredare Lars-Erik Liljelund föreslagit, kommer att leda till fler vargar både söderut i landet och i renskötselområdet.

– Ska alla 450 vara i Mellansverige blir det väldigt tätt. Frågan är om de ens får plats. Jag tycker att befolkningen i Mellansverige har rätt att kräva utspridning, säger Olof Liberg.

Han tycker att beslutet om skyddsjakt är kontroversiellt, men inte av genetiska skäl, utan just med tanke på att det finns län i Sverige där befolkningen tvingats leva med vargar i årtionden.

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se