Länsstyrelsen avslår skyddsjakt trots varg inpå knuten

Runt Lilla Ornäs och Vassbo har man i mer än tre veckors tid haft vargbesök på gårdarna, ibland bara någon meter utanför husen. Det rapporterar Dalademokraten under torsdagen.

– Man känner sig helt maktlös, säger Jan Gustavsson och Nils-Gunnar Nilsson. Vi har här värnat om det vilda i många år nu och stödutfodrat rådjur och hjortar. Vi har nog lagt ut 4-5 tusen kronor var ur egen ficka varje år för fodret, säger Jan.

– Nu hade vi en liten stam av hjort på cirka 20 talet djur, men av dessa så har vargarna tagit flera stycken och två har fallit offer för trafiken. Vargarna verkar trycka ut dem ur skogen där de har skydd och då springer de ut på vägarna, säger Jan och Nils-Gunnar.

Detta bekräftades av Dalademokratens reporter när han skulle till Lilla Ornäs och det plötsligt kom ut fem hjortar på vägen mot Ornäs.

– Vi har sökt om att få ta bort två stycken av dessa vargar, säger Nils-Gunnar, men länsstyrelsen avslår hela tiden våra ansökningar.

– Det kan väl inte vara rimligt att så gott som hela Gimmenreviret skall vara på våra marker hela tiden.

– Det finns ett hjorthägn med ett hundratal djur samt ett antal får som går ute på bete med vindskydd. I området bedrivs också ekologisk mjölkproduktion med betesdrift av kalvar och kvigor.

 

Avslagen skyddsjakt orättvis

De boende undrar också varför det inte skall finnas varg i Norrland eller till exempel i Småland eftersom Länsstyrelserna där beviljar skyddsjakt. Men här i Dalarna verkar det som att man skall ha så många vargar som möjligt.

Man anser också att länsstyrelsen inte har tagit med alla fakta i sin bakgrundsbeskrivning när man avslagit skyddsjakt. Därför har man anfört besvär över beslutet till Naturvårdsverket.

I går var DDs reporter med Jan Gustavsson och spårade av några vägar i området. 
På morgonen hittades två spår efter varg då de gått över vägen mellan Vassbo och Olsbacka.

Under tiden kommer uppgifter om att det setts fem stycken vargar vid soptippen vid Fågelmyra.
När sällskapet beger sig mot Aspeboda så har en ensam och utifrån spårstämplarna betydligt större varg jagat rådjur över vägen mellan Slaggen och Wilkesboda.

 

Vargspår i Lilla Ornäs under torsdagen. Foto Peter Gustafsson (även översta bilden).

 

Hela Gimmenreviret samlas runt Ornäs

– I området finns också många ridhästar och vad händer när maten tar slut, undrar Nils-Gunnar.
 Men vi har i princip inget emot vargen om den befinner sig i trakter som saknar bebyggelse och uppträder som andra vilda djur, med rädsla och respekt för folk.

– Det verkar var så att hela Gimmenreviret håller till runt Lilla Ornäs, Vassbo och Olsbacka sedan en tid tillbaka, säger Bert Eriksson, naturbevakare och viltspårare vid Länsstyrelsen. I det reviret är det inte omöjligt att det finns åtta vargar.

– Det kan eventuellt bero på att det finns hjort och rådjur i området och för en ensam varg är det lättjagat. En varg tar ju hellre ett mindre bytesdjur mot för en vuxen älg eftersom en sådan även kan skada dem och det vill de ju undvika. Så en hjort är enkel mat, avslutar Bert Eriksson.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se