Länsstyrelsen förespråkar skyddsjakt, Jönköpings Län

Eftersom tre angrepp mot fårbesättningar skett bedömer länsstyrelsen att fler angrepp är troliga varför man förordar skyddsjakt. Naturvårdsverket har dock sista ordet.

Länsstyrelsen i Jönköping har efter överläggning med viltdelegationen kommit fram till att den varg som rör sig i området mest troligt kommer att fortsätta ge sig på tamboskap. Därför säger man principiellt ja till skyddsjakt men menar samtidigt att regionen måste vara beredda på fler vargar och att djurhållande bönder därför måste arbeta mer med skyddsåtgärder.

Sammanlagt har tre angrepp inträffat mellan den 6-15 juni och ett antal observationer av varg i samma område har rapporterats till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen bedömer det troligt att det rör sig om en och samma varg som synts och som angripit fåren.

– Även om Naturvårdsverket skulle tillåta skyddsjakt på den här individen så kommer länet att beröras av fler vargar i framtiden. Därför måste vi arbeta långsiktigt med förebyggande åtgärder som till exempel rovdjursavvisande stängsel, säger Linda Andersson, rovdjurshandläggare vid Länsstyrelsen i Jönköpings län.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/Sv/nyheter/2013/Pages/lansstyrelsen-bedomer-att-skyddsjakt-efter-varg-kan-tillstyrkas,-i-ett-yttrande-till-naturvardsverket.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se