Länsstyrelsen Kalmar positiv till skyddsjakt

Länsstyrelsen bedömer att skyddsjakt efter varg kan tillstyrkas, i ett yttrande till Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket har tagit emot en ansökan om skyddsjakt efter varg. Ansökan har inkommit efter att fem vargangrepp konstaterats i länet, under en knapp månads tid, varvid 25 får har dödats. De senaste fyra angreppen har skett inom en period av två veckor och inom ett område med radien 2 mil, varvid 22 får har dödats.

För att kunna fatta beslut om eventuell skyddsjakt har Naturvårdsverket begärt in ett yttrande av Länsstyrelsen i Kalmar län.

Länsstyrelsen bedömer, med stöd av de av viltförvaltningsdelegationen beslutade riktlinjerna, att ansökan om skyddsjakt på den skadegörande vargen kan tillstyrkas inom Västervik och Oskarshamns kommuner.

Den 10 juni inkom till Naturvårdsverket en ansökan om skyddsjakt efter skadegörande varg i Kalmar län. Naturvårdsverket är den beslutande myndigheten när det gäller skyddsjakt efter varg i Kalmar län. Naturvårdsverket begärde med anledning av ansökan Länsstyrelsen Kalmar läns yttrande över ansökan. Begäran om yttrande inkom 11 juni 2013.

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/kalmar/sv/nyheter/2013/Pages/lansstyrelsen-bedomer-att-skyddsjakt-efter-varg-kan-tillstyrkas,-i-ett-yttrande-till-naturvardsverket.aspx

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se