Länsstyrelsen i möte med vargaktivister?

jan tisak i samspråk med vargaktivister

Återigen är länsstyrelsen i Dalarna i blåsväder. Detta efter att fältpersonal synts i samspråk med vargaktivister i anslutning till pågående vargjakt.

En mycket vanlig uppfattning bland de som berörs av vargens skador är att myndigheterna inte är helt ärliga i sitt ämbetsförfarande och att förtroendet för dem därför försämras kraftigt. Detta har studerats av Serena Cinque vid Göteborgs Universitet och resulterade i en rapport redan 2008. Sedan dess har inte några egentliga kraftsamlingar gjorts för att återupprätta förtroendet bortsett från möjligtvis den nyss avklarade licensjakten.

Tvärtom har nya ”incidenter” hos rovdjursmyndigheterna ökat misstron för rovdjurspolitiken. En inrättning som ofta nämns i dessa mindre smickrande sammanhang är Länsstyrelsen i Dalarna.

Upprinnelsen till detta är förmodligen flera. Emedan den som vi kanske minns bäst är när chefen för naturvårdsenheten, Stig-Åke Svensson av misstag ringde upp journalisten Mikael Moilanen, mitt under ett internt möte. Mötet handlade om vargar som sövts ned och flyttats runt.

– Pelle Malmberg på Dalarnas Tidningar tycker att det var en nyhet det också, att den ligger still. Ja, vi ska nog gå ut med ett pressmeddelande. Men hur mycket kan vi ljuga då? undrar miljövårdsdirektören Stig-Åke Svensson.

Mikael Moilanen överhör hela mötet och ringer därefter upp Stig-Åke Svensson för att höra sig för om det som inträffat.

– Hej, Mikael Moilanen på Jakt & Jägare, varför ringer du upp mig och låter mig lyssna på era interna möten?
– Va, va? säger Stig-Åke Svensson, inte utan att låta lite stressad, rent av flåsig.
– Det ringde i min telefon för tio minuter sedan. Jag har lyssnat på ert interna möte där du undrar hur mycket ni ska ljuga i pressmeddelandet.
– Ja, ljuga och ljuga, det är så där man kan uttrycka sig internt. Det var inte meningen att du skulle höra det här.

Stig-Åke Svensson har efter den stunden framträtt något mer sällan men skadan tycks trots att några år förflutit vara tämligen bestående.

Och nu har nya besvärande händelser iakttagits av vittnen. I lördags samlades vargaktivister utanför en bensinstation i Leksand. Kort därefter dyker en tjänstebil från länsstyrelsen i Dalarna upp. Vittnet uppger att mannen från länsstyrelsen samtalade med vargaktivisterna för att därefter köra från platsen.

Tidningen Jakt & Jägare med journalisten Mikael Moilanen får dessa uppgifter jämte ett fotografi av händelsen där personerna ses samtala. Moilanen ringer upp besiktningsmannen Jan Tisak, alltså han som sågs på bilden och frågar om varför han samtalat med vargaktivister.

– Jag har inte träffat några aktivister alls, vad jag kan komma ihåg, säger Jan Tisak.

– Hur kom det sig att aktivisterna, de som genomförde den tysta manifestationen, samlades alldeles bakom din bil, frågar Mikael Moilanen.

– Har de gjort det? Det har jag inget minne av. Jag vet att det stod en bil bakom min bil, och att det var folk som stod där och pratade, men mer vet jag inte. Det är ingen som pratat med mig i alla fall, svarar Jan Tisak.

– Men det finns vittnen som säger att du gick ur din bil och pratade med dem, replikerar Mikael Moilanen.

– Nej nej, det stämmer inte. Jag har inte pratat med någon person vid någon besinmack. Det är helt fel, säger Jan Tisak.

Och så håller det på, Jan Tisak påstår att allt är en lögn trots vittnesuppgifter och bildbevis.

För Länsstyrelsen i Dalarna kan detta inte ge annat resultat än försämrade relationer till allmänheten. Hur det upplevs för den som behöver tillkalla Jan Tisak vid ett rovdjursangrepp är nog svårt att förstå till fullo. Särskilt rättssäkert kan det i alla fall inte kännas.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/lansstyrelsen-hjalpte-aktivister

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se