Länsstyrelsen vill avliva två vargar, Edsele

länsstyrelsen vill avliva två vargar väster om edsele

Två vargar uppehåller sig inom ett renskötselområde väster om Edsele. Ordnad renskötsel omöjlig varför skyddsjakt tillstyrks.

Naturvårdsverket har den 2 januari 2014 begärt yttrande från Länsstyrelsen Västernorrlands angående en ansökan om skyddsjakt på två vargar, inom vinterbetesområdet väster om Edsele.

Länsstyrelsen tillstyrker skyddsjakt eftersom svårigheterna för rennäringen är stora. Berörd sameby har inte möjlighet att bedriva en ordnad renskötsel i det aktuella området.

I enlighet med det senaste riksdagsbeslutet om att skadorna för renskötseln inte får uppgå till mer än 10 procent är beslutet väl grundat.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/vasternorrland/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-har-yttrat-sig-i-skyddsjaktsansokan.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se