Lantbrukare gör nytt försök att få bort vargar

Per Persson i Lillhärdal gör ett nytt försök för att få bort vargarna som finns utanför Lillhärdal.

– Det är konstaterat att det finns varg där jag har korna och det vore bra om de togs bort innan de river mina djur.

Per Persson har cirka 100 djur som nu går på fritt bete kring fäbodvallen Jucklaberg söder om Lillhärdal. 21 juni kördes djuren upp på vall­en för att släppas ut. Redan dagen efter var djuren splittrade i två grupper och Per Persson anade då att en eller flera vargar skrämt korna.

– Jag kontaktade länsstyrelsen och en av deras naturbevakare kom och han konstaterade att det fanns färsk spillning efter varg i kornas fotspår, säger Per Persson.

Han ansökte 25 juni hos Naturvårdsverket om skyddsjakt eller flytt av vargarna. Något besked har han inte fått och ärendet ligger nu på remiss hos länsstyrelsen.

– Vargproblemet har jag haft i flera år och fått djur dödade. Det känns inte bra att ha varg i området och jag hade hoppats på att få ett besked innan något eller några av mina djur angrips, säger Per Persson.

När han 2009 och 2010 begärde skyddsjakt avslog länsstyrelsen hans ansökan. Avslaget grundades bland annat på att Per då hade hunnit tagit hem sina djur från skogen när beslutet kom.

– Jag hade inget annat val än att ta hem korna. Nu hoppas jag att ett besked kommer så snabbt som möjligt och att vargarna flyttas eller tas bort genom skyddsjakt.

Läs artikeln: Lantbrukare gör nytt försök att få bort vargar – op.se.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se