LRF kritiskt till stoppad selektiv jakt

HelenaJonsson

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) kritiserar kammarrättens beslut om att inhibera den selektiva jakten. De menar att det största hotet mot vargen är de människor som har dem strykande runt husknuten.

Helena Johansson, ordförande för Lantbrukarnas Riksförbund är djupt bekymrad över kammarrättens beslut om att stoppa avlivningen av 16 särskilt inavlade vargar efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat och fått rätt.

Johansson företräder drygt 170 000 medlemmar som företrädesvis har sin hemvist och utkomst på landsbygden.

– Det största hotet mot en svensk vargstam är inte en selektiv jakt, det största hotet är att de människor som har vargen runt knutarna och får sina djur dödade möts med hån och oförståelse. Det är landsbygdens människor och landsbygdens näringar som tar stryk av en obefintlig vargförvaltning.

Helena berör i sitt uttalande en bortglömd del av vad som krävs för att uppnå gynnsam bevarandestatus (GYBS) vilket är acceptans av de berörda. Denna del i direktivet nämns sällan eller aldrig, vilket är förvånande då man av erfarenhet vet att det krävs för att stora rovdjur inte skall dödas illegalt.

Ordförande Johansson aktualiserar också att den nyligen lanserade Vargkommittén inte verkar ha fört parterna närmare varandra.

– Jag är förvånad och besviken att detta händer efter den överenskommelse som togs i en enhällig vargkommitté den 8 januari i år. Att denna selektiva urvalsjakt skulle vara till men för vargstammen kan inte ens Naturskyddsföreningen tro på. Det här handlar bara om principer och prestige och så länge positionerna är så här låsta blir det mycket svårt att nå en samsyn om rovdjur i Sverige.

 

Källa: http://www.lrf.se/Om-LRF/Kontakta-LRF/Press/Pressmeddelanden/2013/LRF-kritiskt-till-stoppad-jakt/
Foto: Lasse Modin

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se