Man omringad av vargar utanför Vänersborg

Medan vargar fanns i Sverige var det också gott om angrepp, vilket den här notisen från Tidning för Wenersborgs Stad & Län den 23 mars 1853 beskriver.

Tidning för Wenersborgs Stad & Län skriver:

”Under senare weckorna hafwa större flockar wargar warit synlige i närheten af staden (Vänersborg) åt Bohuslänssidan. En karl blef under en natt för någon tid sedan, 1/2 mil från staden, plötsligt omringad af flere wargar, hwilka icke lemnade honom fri wäg förr än hjelp på hans rop ankom från en närbelägen stuga.

Natten till sistlidne söndag besökte en flock wargar ett landeri, 1/2 fjerdings väg från staden, der de woro så närgångna intill husen att nattwakten på stället måste göra larm och ljus upptändas i flere fönster innan bestarne aflägsnade sig från stället. En och annan slutar häraf, att wintern ännu torde räcka någon längre tid.

 

 

 


 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se