Människoätande varg avlivad i Karelen

En undersökning av maginnehållet hos en avlivad varg i Suna 1947 bekräftade att den var människoätare. Det skriver ryske forskaren Michail Pavlov.

Samhället Suna ligger i den ryska delen av Karelen. Under december 1947 terroriserades Suna av en mycket aggressiv varg som försatt invånarna i skräck. Vargen sköts och befanns vara en stor men kraftigt undernärd hane med en längd av 138 cm (utan svans). Vargen var troligen sjuk men ej i rabies.

Vid obduktionen av vargen visade maginnehållet endast en större mängd kvinnohår. Vem kvinnan kan ha varit framgick inte av rapporten.

 

Inte bara sjuka vargar som anfaller

Den ryske vargforskaren Michail Pavlov* menar att även om just den här människoätaren hade allvarligt nedsatta förmågor så kan man inte avfärda tendenser till människojakt med att vargen är sjuk eller gammal. Det finns gott om exempel på friska vargar med samma modus operandi.

I området runt Suna meddelade alla jägare att de vargar som skjutits, bortsett från hanen, varit friska. När de, och dess valpar, togs bort upphörde även andra attacker mot människor.

Michail Pavlovs tes är att aggressiviteten är individuell, att det i vissa fall föds vargar med en särskild benägenhet att anfalla människor under vissa förhållanden.

 

Bilden: Svårt skabbangripen varg. Det är inte varghanen från artikeln men kadavret ger en bild av hur svårt medtagen en varg kan bli efter att den drabbats av sjukdom.

 

*Michail Pavlov, född 1920, har biologisk utbildning motsvarande svensk fil lic och är en av Sovjets/Rysslands främste kännare av varg. Han är framstående jaktexpert och har varit ledamot av Ryska Vetenskapsakademiens rovdjursavdelning. Pavlov deltog i andra världskriget och arbetade från 1948 i Kirovdistriktet där han senare blev chef för ”Allunionella vetenskapliga forskningsinstitutet för jakthushållning och pälsdjursuppfödning” (förkortas VNIIOZ på Ryska). År 1982 publicerade han sin första bok ”Volk” (Varg). År 1990 utkom Varg på nytt i en omarbetad och utvidgad upplaga. Den har översatts till svenska av Elis Pålsson 2003.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se