Marit Paulsen fördömer ”EU-kommissionens stelbenta agerande”

Marit Paulsen i SvT-intervju.

Europaparlamentarikern Marit Paulsen (FP) fördömer i en SvT-intervju den 5 september 2011 EU-kommissionens beslut om Sveriges vargförvaltning.

EU:s mål om biologisk mångfald är givetvis oerhört viktiga att uppfylla. Lika viktig är dock tryggheten för lokalbefolkningen i de områden där vargen finns. EU-kommissionens stelbenta motstånd mot licensjakt och skyddsjakt på varg kommer endast att resultera i en enda sak: en utökad organiserad tjuvjakt som inte gagnar någon – allra minst vargen.

Det är tjuvjakten, inte licens- eller skyddsjakten, som utgör det största hotet mot Sveriges vargstam, och EU-kommissionens hållning i frågan kommer bara att öka risken för organiserad tjuvjakt.

Vargfrågan är sannerligen inte enkel. Byråkrater, vargälskare och varghatare har dock en sak gemensam: De är alla tvärsäkra på att just de sitter inne med sanningen och har förstått det hela fullt ut. Som lök på laxen har EU-kommissionen med sitt agerande visat en ovanlig okänslighet för den lokala situationen och problemet på marken.

Vi behöver, genom dialog, nå fram till ett kompromissbeslut för att uppnå en hållbar vargstam. EU:s art- och habitatdirektiv, och målen om biologisk mångfald, är givetvis oerhört viktiga att uppfylla. Lika viktig är dock tryggheten för lokalbefolkningen i de områden, särskilt Dalarna och Värmland, som förutom vargen bor med våra andra stora rovdjur såsom björnen, lodjuret och järven. Vi hade ju liknande problem, och liknande opinion, kring björnen på 1980-talet.

Folket i dessa områden måste få rätt att försvara sig och de störande individerna bland rovdjuren måste kunna tas bort. Därför är regeringens utökade möjligheter till skyddsjakt på problemvargar, eller rentav grupper av vargar, ett nödvändigt inslag i en kompromiss. Det är ju ytterst en fråga om att uppnå en balans mellan, å ena sidan, en genetisk mångfald och tillräckligt många vargar, och å andra sidan se till lokalsamhällets rätt till ett fungerande vardagsliv.

Det återstår dock att se om regeringens beslut att tillfälligt stoppa licensjakten kommer att vara tillräckligt för att blidka Bryssel. Jag har därför på eget initiativ tagit kontakt med den ansvarige EU-kommissionären, Janez Potočnik Jag hoppas hos honom kunna ”sälja in” en idé om en skyddsjakt som är fungerande för lokalbefolkningen, som bevarar tillräckligt många exemplar av arten och som skapar en tillräckligt stor genetisk variation.

Men jag tänker framförallt förklara att EU-kommissionens stelbenta agerande endast kommer att resultera i en, enda sak: en utökad organiserad tjuvjakt som inte gagnar någon – allra minst vargen.

Marit Paulsen, europaparlamentariker (FP)
Se originalartikeln på Svt.se

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se