Massiv vargjakt utlyst i Tuva, Ryssland

Vargsituationen i Tuva förvärras med fler och större angrepp på tamboskap. Vid en enskild attack dödades 98 får av hungriga vargar. Drygt 500 jägare arbetar med att decimera vargpopulationen med varierande framgång.

En massiv vargjakt har utlysts i Tuva efter flera omfattande angrepp på tamboskap. Jakten kommer att fokuseras till Kyzyl-distriktet där flera stora fårfarmare bedriver sina näringar och där angreppen varit som mest ihärdiga.

Vid foten av berget Kara-Kozhagar dödades 98 får vid en enskild attack som pågick mindre än en timme. Herden, Oskalmy Mongush kunde på morgonen samla ihop 78 dödade får som var kvarlämnade på platsen.

 

Sporadisk jakt verkningslös

Enligt vad nyhetsbyrån Itar-Tass rapporterar är det mer eller mindre verkningslöst att skjuta enstaka vargar när tillfälle ges. När omständigheterna med väder, vind och terräng är besvärliga blir det alldeles för få tillfällen där varg faktiskt kan skjutas. Detta trots att man har tillgång till 4-hjulsdrivna bilar för att kunna ta sig fram.

Vad som krävs är en nationell ansträngning där vargflockarnas position bättre kan bestämmas så att fler vargar kan skjutas vid ett och samma tillfälle.

 

Stora förluster för lantbrukare

Varje år orsakar vargarna skador för boskapsskötseln till ett värde om 10 miljoner dollar. Angreppen är nu på sådan magnitud att man även börjar frukta för människors hälsa. Myndigheterna vädjar till jägare och boskapsskötare att vara försiktiga och att ständigt ha uppsikt över tamdjuren.

Uppmaningen är att under inga omständigheter lämna tamdjuren utan uppsyn och att så fort en varg observeras skall det rapporteras till jordbruksmyndigheten.

 

Särskilt aggressiva

Vargarnas intensiva och utökade näringssök beror på att det är sent på vintern och vargarna behöver kompensera för den långvariga kylan. Det är inte ovanligt med temperaturer ned mot 40 minusgrader i området och sådant försvårar naturligtvis livsbetingelserna även för predatorer.

 

Utan gift ökar vargen

Den dramatiska tillväxten av vargstammen härleds till att man inte längre får lägga ut gift för att kontrollera populationen. Myndigheterna har anordnat möten där man informerat om de 7 000 rubel som delas ut som skottpengar för skjutna vargar i hopp om att jakten skall ta fart ordenligt.

Förvisso har jakten ökat sedan skottpengarna infördes men med en så stor population är tillväxten långt större än vad som verkar vara fysiskt möjligt att skjuta av. Under 2011 sköts 700 vargar mot de 400 som sköts under 2010.

Experterna menar dock att ett minimum av 1 000 vargar årligen måste skjutas. De säger även att nödvändigheten att återvänd till användandet av gift är oundviklig givet tillväxten.

Enligt expertisen är den samlade populationen drygt 3 000 vargar. Under 2011 dödade dessa vargar cirka 4 500 hästar, renar, yakar, får och getter i regionen.

 

Resurskrävande jakt

Den konventionella jakten på varg är välorganiserad i Tuva. 500 jägare är involverade i jakten fördelade i 100 grupper om 5 jägare. Tillsammans har de tillgång till ett 70-tal 4-hjulsdrivna bilar med vilka de kan ta sig till de aktuella platserna.

Denna typ av jakt är enligt myndigheterna väldigt resurskrävande. Både vad det gäller manskap, materiel och bränsle. Det kan vara en bidragande orsak till att de återigen vill börja använda gift.

Länk till originalartikeln.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se