Naturskyddsföreningen till HD för att få avgöra skyddsjakt

Naturskyddsföreningen gör nya märkliga utspel i vargdebatten. Det senaste är kravet på att i förening med Naturvårdsverket och länsstyrelser få bestämma om skyddsjakt.

Hösten 2011 lade Naturskyddsföreningen ned stor energi på att överklaga Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt i Kronobergs län.

Problemet var bara att eftersom inte Naturskyddsföreningen har någon talesrätt alls vid beställd jakt på skyddade arter, så blev hela överklagandet avvisat. 
Därför gick man till Förvaltningsrätten med ett överklagande av avvisningen av överklagandet. Förvaltningsrätten gick på Naturvårdsverkets linje – Naturskyddsföreningen saknar rätt.

Här var dock Naturskyddsföreningen inte riktigt nöjd så man gick till Kammarrätten för att överklaga Förvaltningsrättens beslut om överklagandets avvisning. Kammarrätten medgav dock inte prövningstillstånd och därmed återstod HD.

Såhär har Naturskyddsföreningen formulerat sin framställan:

”Naturskyddsföreningen överklagar härmed Kammarrätten i Stockholms beslut den 16 april 2012 att inte meddela prövningstillstånd till Naturskyddsföreningens talan över förvaltningsrättens beslut att avvisa föreningens överklagan av Naturvårdsverkets beslut att förlänga skyddsjakt på varg.”

Alltså: Ett överklagande av ett beslut om prövningstillstånd av ett överklagande av en avvisning av ett överklagande av ett beslut om skyddsjakt. Hm…

Talan vid skyddsjaktbeslut kan ses som en slags vetorätt. Högsta domstolens gillande skulle praktiskt sett innebära att Naturskyddsföreningen jämställdes med Naturvårdsverket och länsstyrelserna vid beslut om skyddsjakt på varg.

Vad en sådan dom skulle innebära för statsförvaltningens övriga naturvårdsverksamhet kan man fråga sig.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se