Naturskyddsföreningen kritisk till föreslagen vargnivå, Västmanland

Västmanlands läns viltförvaltningsdelegation har kommit fram till att en miniminivå om en vargföryngring räcker för länet. Naturskyddsföreningen är av en annan uppfattning.

I takt med att respektive viltförvaltningsdelegation konfererar om antalet vargföryngringar i respektive län står det också klart att det framgent blir färre vargar i nuvarande utbredningsområde.

För Västmanlands del anser man att nuvarande nivå om fem revir och tre föryngringar kan minskas till en miniminivå om en föryngring och okänt antal revir. En kvalificerad gissning är att det rör sig om två till tre revir där ett förväntas ge vargungar.

Naturskyddsföreningen är oense med målet och menar på att det varken är nog för länet eller landet som helhet med de nivåer som Naturvårdsverket planerat.

– Miniminivån som länsstyrelsen pratar om bör vara större än en vargkull och vi anser fortfarande att den svenska vargstammen är för liten. Vargarna spelar en stor roll i det ekologiska sammanhanget eftersom de ser till att det inte blir för många svaga djur i naturen, säger Gunnar Rosén, ordförande i Naturskyddsföreningen i Västmanlands län, till VLT.

Vilken rapport eller fakta Gunnar Rosén och Naturskyddsföreningen stödjer sig på är okänt. Ingen studie genomförd i Skandinavien i modern tid ger honom underlag för sin idé om vargarna som särskilt goda förvaltare av övrigt vilt. Tvärtom vet man genom studier genomförda vid Grimsö och i övriga världen att vargar skadar många bytesdjur i misslyckade jaktförsök.

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/snf-kritik-mot-vargmal

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se