Naturvårdsverket ber om hjälp med start i dag

Naturvårdsverket tar till ett nytt grepp inom vargförvaltning då de bjuder in allmänheten till ett forum där de kan lämna förslag till hur samvaron med vargar skall ”underlättas”. Mellan den 2 och 5 maj är fönstret öppet för allmänheten.

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten till att lämna konkreta förslag till hur man skall underlätta samvaron med vargar. Förslag skall lämnas via internet på Naturvårdsverkets hemsida. Verket är särskilt noga med att poängtera att det inte är ett debattforum där vargens vara eller icke vara skall diskuteras utan att det handlar om konkreta förslag som kan användas i förvaltningen av varg.

 

Gärna de med erfarenhet

För att kanske få in ett bättre underlag har man särskilt bett om att de med erfarenhet av varg skall lämna in förslag då man säger att vargen väcker starka känslor hos människor. En konsultation i frågan leder enligt Naturvårdsverket förhoppningsvis till en bättre förståelse för interaktionen mellan varg och människor.

– Vi är intresserade av att få förslag till åtgärder som kan underlätta för människor att samexistera med varg. Det är särskilt intressant för oss att få in förslag och idéer från människor som har erfarenhet av rovdjur, säger Maria Ågren, generaldirektör på Naturvårdsverket.

Vidare framhåller Ågren att arbetet med att förvalta en vargstam är en långsiktig process och att de konkreta förslag som kommer in via webben kan vara behjälpliga i det fortsatta arbetet.

 

Kopia till Vargfakta.se

En av våra läsare kom med förslaget att de som lämnar in förslag till Naturvårdsverket även skall skicka en kopia till oss. Naturligtvis skickar ni det till oss i förtroende och anonymt om ni så vill. De som önskar få sina förslag publicerade i en sammanställande artikel kan nämna det i e-posten så ombesörjer vi detta.

Skicka ditt förslag till: info@vargfakta.se

Länk till Naturvårdsverkets sida för insamlande av information.

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se