Naturvårdsverket förbereder flytt av vargvalpar från djurparker

Fyra vargvalpar är en svensk föryngring

I arbetet med att förstärka den genetiska basen hos de frilevande vargarna i Sverige planeras nu för utsättning av valpar från djurparker till honvargar i det fria.

Arbetet med att sändarförse vargtikar har pågått en tid. Det har gjorts i syfte att kunna övervaka de vargvalpar från djurparker ska sättas ut i några av reviren. Valparna skall placeras ut senare under våren meddelar NVV i ett pressmeddelande.

De tikar som kan bli aktuella som fosterföräldrar behöver ha en sändare så att man kan se när de fött sina valpar. När tiken fått valpar är det dags att placera ut fostervalparna så att de tidigt ingår i tikens valpkull.

– Att sätta ut valpar till vilda vargtikar är ett sätt att få in nya gener i den svenska vargstammen. Under 2011 genomförde Djurparksföreningen ett försök med att sätta ut fostervalpar till vargtikar i djurparker. Försöket slog väl ut. Tikarna accepterade fostervalparna och därför planerar vi nu för att sätta ut valpar från djurparker till vilda vargtikar, säger Helene Lindahl Vik, projektledare för arbetet med att genetiskt förstärka vargstammen.

 

Lämpliga revir för utsättning

Länsstyrelserna i Mellansverige har fått i uppdrag av regeringen att peka ut två lämpliga vargrevir vardera inom respektive län dit valpar från djurparker kan flyttas. Val av revir ska vara klart senast den 31 mars 2012 och ska då rapporteras till Naturvårdsverket.

– Att tiken i reviret har en sändare är ett kriterium för länsstyrelsernas urval av revir, säger Helene Lindahl Vik, projektledare för uppdraget.

 

Projektet genomförs tillsammans med Skandulv

Arbetet med att förse vilda vargtikar med sändare genomförs i Naturvårdsverkets regi. Parallellt pågår arbetet med att sändarförse de vargar som forskarna inom det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv använder för sina forskningsprojekt.

Vargarna spåras med stöd av länsstyrelsen i det aktuella länet och skjuts med bedövningspil så att de somnar. Därefter kan de förses med sändare.

När signalerna antyder att tiken fått egna valpar kan så fostervalparna placeras ut.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se