Naturvårdsverket: Föreskrifter för licensjakt på varg

Naturvårdsverket reagerar inte på kritik om långa handläggningstider

Naturvårdsverket meddelar att de arbetar med föreskrifter för en kommande licensjakt på varg. Detta för att möjliggöra en regional förvaltning.

Enligt Naturvårdsverkets pressmeddelande arbetar man för tillfället med att ta fram föreskrifter för licensjakt på varg som ett led i att regionalisera rovdjursförvaltningen. Några exempel på föreskrifter ges inte för närvarande mer än att respektive län skall ha redovisat en miniminivå av antalet föryngringar som man beslutat regional.

Avgörande i beslutet om antal föryngringar för respektive län är den Viltvårdsdelegation som utreder vad som kan anses lämpligt för respektive län. Efter vad vi hört om detta arbete och de nivåer som framkommit som rimliga kan vi tänkas stå inför en betydande förändring.

Föreskrifterna för licensjakt på varg gäller när rätten att fatta beslut om licensjakt på varg har delegerats till länsstyrelserna. För att det ska vara möjligt för Naturvårdsverket att delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länen behöver två saker vara på plats. Det ska finnas en fastställd miniminivå för varg i länet och antalet vargföryngringar ska överstiga miniminivån för att en delegering av rätten att fatta beslut om licensjakt ska kunna ske. En föryngring är en varghona som har eller har haft valpar (korrekt nomenklatur är vargungar. reds anm).

– Naturvårdsverket har under flera år delegerat rätten att fatta beslut om licensjakt på både björn och lodjur till de län som har populationer som överstiger miniminivåerna. Nu vill vi att även delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på varg förutsatt att antalet föryngringar överstiger miniminivån, förklarar Christer Pettersson handläggare på Naturvårdsverket.

Naturvårdsverkets avsikt är att de föreslagna föreskrifterna ska träda i kraft senast 1 november 2014.

– Under oktober planerar vi också att delegera rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till de län som har vargföryngringar som överstiger de fastställda miniminivåerna, avslutar Christer Pettersson.

Från miniminivåer till regionala beslut om licensjakt på varg

Länsstyrelsernas arbete med att ta fram förslag på miniminivåer för varg pågår under sommaren och förslag ska lämnas till Naturvårdsverket senast den 22 september.

Naturvårdsverket planerar att fastställa miniminivåer för varg i början av oktober.

Naturvårdsverket planerar att under oktober 2014 fatta beslut om att delegera rätten att beslut om licensjakt efter varg till länsstyrelser inom de rovdjursförvaltningsområden där antalet föryngringar överstiger de fastställda miniminivåerna.

Naturvårdsverkets avsikt är att de föreslagna föreskrifterna för licensjakt på varg ska träda i kraft senast 1 november 2014.

Därefter är det möjligt för de länsstyrelser som fått delegation att fatta beslut om licensjakt på varg.

 

Källa: http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Foreskrifter-for-licensjakt-pa-varg–en-forutsattning-for-en-regional-forvaltning/
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se