Nuvarande skandinavisk vargstam fler än 500 individer

Nuvarande skandinavisk vargstam större än 500 individer

Trenden för den rysk-finska vargens randpopulation i Skandinavien är alltjämt stigande. Nuvarande population inklusive årets föryngring omfattar fler än 500 vargar.

Den preliminära rapporten efter vinterns inventeringar av varg visar på en population i tillväxt. Som vanligt ger inte sammanställningen en nulägesrapport över vargstammen utan snarare en historisk återblick av hur den såg ut under vintern 2013/2014. Lagom till att den slutgiltiga rapporten kommer har en ny föryngringsperiod skett och med det har populationen förändrats.

Under vintern konstaterades att det skett 40 föryngringar under våren 2013 i Sverige och Norge. 37 av dessa föryngringar skedde i Sverige eller i revir som delas med Norge. De resterande tre föryngringarna skedde helt inom Norges gränser.

40 föryngringar innebar enligt principen om 10-potensen en vinterpopulation om 400 vargar av vilka 370 berör Sverige.

Med utgångspunkt i att lika många föryngringar skett i år som 2013 har populationen nu tillförts 170 vargar (40*4,26=170) vilket ger en total om 570 vargar för Skandinavien. Beräknat för normal dödlighet om 15% för baspopulationen avgår 60 vargar (400*0,15) vilket ger en nuvarande Skandinavisk population om drygt 500 vargar. För Sveriges del rör det sig om cirka 470 vargar enligt samma beräkningsmetod.

Dödligheten bland vargungarna är beräknad i koefficienten 4,26 vilket är det antal ur en kull som enligt forskningen visat sig vara vid liv när inventeringen börjar. Det är också den siffra som forskarna använde när de gjorde den demografiska sårbarhetsanalysen.

I rapporten redogörs också för döda vargar. Av de 35 vargar som omnämns i rapporten avlivades 24 i någon form av laglig jakt dvs. 68 procent. Trafiken utgör onekligen en risk då sju (7) vargar dödats på detta vis. Trafiken utgör således 20 procent av den rapporterade dödligheten.

Ett fall av illegal jakt har dokumenterats.

 

Källa: http://www.viltskadecenter.se/images/stories/Publikationer/prel_vargrapport_2013_2014.pdf
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se