Ny vargtik i Riala, Stockholms Län

Sedan ungefär ett år sedan har alfatiken varit försvunnen inom reviret i Riala. Aktuella spårobservationer pekar mot att en ny tik dykt upp inom reviret.

Aktuella spårobservationer pekar mot att den försvunna alfatiken i Rialareviret ersatts av en ny tik. Hanen har fått sällskap av en ny partner och till våren kommer med stor sannolikhet valpar att födas.

– Vi har spårat två vargar som revirmarkerar tillsammans. Vi har också hittat löpblod vilket talar för att ett nytt vargpar bildats i Rialareviret, säger Hanna Dittrich Söderman i ett pressmeddelande från Länsstyrelsen i Stockholm.

Det så kallade Rialareviret mellan Norrtälje och Åkersberga är den enda platsen i Stockholms län med fast förekomst av varg. Reviret etablerades under sommaren 2009, och de första valparna föddes våren 2010. Ytterligare en kull föddes året efter.

Förra vintern försvann dock föräldratiken i familjegruppen och inga valpar föddes under 2012. Nu ser situationen ut att förändras.

– Under de sista dagarna i december spårade vår fältpersonal två vargar centralt i reviret i mer än sju kilometer. Båda vargarna revirmarkerar, och den ena har löpblod i urinen. Det tyder på att det handlar om två vuxna djur varav den ena är en tik som löper, säger rovdjurshandläggare Hanna Dittrich Söderman.

Och det andra djuret?

– Vi tror att det är den ursprungliga föräldrahannen i reviret. Vi kommer att fortsätta spåra i området under vintern och då samlar vi även spillning som vi hittar. Under sommaren görs DNA-analyser av de insamlade proverna. Då får vi bättre kunskap om vilka individer det handlar om.

Om det verkligen är frågan om en ny tik, varifrån har den kommit?

– Det kan vi bara spekulera om just nu. Den gamla tiken var född i Lokareviret i Västmanland. Vargar kan gå mycket långt när de söker efter en partner att bilda familj med. Ett bra exempel på det är den unge varghane som trafikdödades på Rådmansö i våras. Då låg det nära till hands att gissa att den kom från Rialareviret, men det visade sig efter DNA-analys att den hade vandrat hit från Brattfors i Värmland. Det skulle också kunna handla om en tik som är född i reviret, men det är inte det mest troliga. Det är ovanligt att vargar bildar föräldrapar med någon av sina egna valpar.

Kommer det att födas nya valpar i reviret nu?

– Det är för tidigt att svara på den frågan. Vi behöver göra fler spårningar i området de närmaste månaderna. Om vi ser att tiken löper och vargparet är intakt i slutet av vintern är det en god prognos för att det kommer att födas valpar under våren.

Det har under helgerna rapporterats flitigt i media om vargobservationer i Nacka och på Värmdö. Har antalet vargar i länet ökat?

– Vi känner i nuläget bara till två vargar i länet, de i Rialareviret. Vi har försökt följa upp de aktuella händelserna i Nacka och Värmdö. I Värmdö var det en räv som hade dödat ett rådjur, och i Nacka har vi inte hittat något som talar vare sig för eller emot påståendet om att det är en varg som varit framme. Vi har inte kunnat göra någon längre spårning i Nacka och det går inte att säga om det är varg eller hund enbart från enstaka tassavtryck, särskilt inte på gammal snö.

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2013/Pages/ny-vargtik.aspx

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se