Ögonvittne berättade om två vargoffer i Marij El 1944

En äldre kvinna och hennes dotterdotter blev vargens offer sommaren 1944 i Mari. Det framkom i ett brev som publicerats av forskaren Michail Pavlov.

Som vargforskare med en allt mer framträdande roll i Sovjetstaten fick Michail Pavlov* motta många brev från ryssar som ville berätta om sina vargupplevelser.

Under 1983, strax efter utgivningen av boken Varg (1982), fick Pavlov ett brev från en A Khlebnikov. Brevskrivaren berättade att under sommaren 1944 dödades en äldre kvinna och hennes sjuåriga dotterdotter av varg nära byn Dubniaki i delrepubliken Mari** (idag Marij El).

Angreppet skedde när de två personerna plockade bär i Mari-Solinskij-skogen.

Khlebnikov som då var ett barn inflikar också att han, tillsammans med andra nyfikna barn, klättrade upp och kikade in genom bårhusets fönster där kropparna lagts upp. Han såg då hemska mörka fläckar på kropparna (av sår och bitmärken) samt det ena offrets avslitna strupe.

 

 

*Michail Pavlov, född 1920, har biologisk utbildning motsvarande svensk fil lic och är en av Sovjets/Rysslands främste kännare av varg. Han är framstående jaktexpert och har varit ledamot av Ryska Vetenskapsakademiens rovdjursavdelning. Pavlov deltog i andra världskriget och arbetade från 1948 i Kirovdistriktet där han senare blev chef för ”Allunionella vetenskapliga forskningsinstitutet för jakthushållning och pälsdjursuppfödning” (förkortas VNIIOZ på Ryska). År 1982 publicerade han sin första bok ”Volk” (Varg). År 1990 utkom Varg på nytt i en omarbetad och utvidgad upplaga. Den har översatts till svenska av Elis Pålsson 2003.

 

**Marierna (före 1918 kallades de tjeremisser), är ett finsk-ugriskt folk som bor i Ryssland, framför allt vid Volga och dess biflod Vjatka och, som namnet antyder, i delrepubliken Marij El (tidigare benämnd Mari). År 2002 bodde det i Ryssland 604 000 marier varav 324 400 i Marij El och utgjorde där 42% av befolkningen. Förutom i Marij El finns marierna även i norra Basjkirien, Tatarstan och Udmurtien samt kring vissa större städer.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se