Okänt öde för vargangripna i St Petersburg

Den 29 november 1854 rapporterade Finlands Allmänna Tidning (nr 278) om hur 31 personer attackerats och skadats av en galen varg. Det är inte känt om vargen var rabiessmittad eller hur många som dog, men det var långt före Pasteurs metod mot rabiessmitta så följderna bör ha blivit grava.

Såhär presenterade Finlands Allmänna Tidning historien:

Den 7 November g. st., tidigt om morgonen, visade sig på ön Jelagin i S:t Petersburg en ovanligt stor varg. Kl. 4 samma morgon mötte densamme på Tutschkow-bron borgaren Wlassow. Det rasande djuret störtade på honom, kastade honom till marken och bet honom i venstra axeln. Polisvakten Jaschkow som skyndade till hjelp, blef af vargen biten i begge armarne, hvarpå densamma, då han mötte motvärn, genast tog till flykten. Under sitt vidare genom nästan hela staden fortsatta lopp, tillfogade den ännu 31 personer mer eller mindre betydliga sår, innan det lyckades att inemot kl. 7 döda honom. Större delen af de sårade affördes omedelbart till stads- och krigshospitalerne.

Till följe af förestående händelse har öfverpolismästaren i S:t Petersburg förordnat att, såvida nämnde varg varit galen, polisen ålåge att efterforska, huruvida densamma icke bitit äfven hundar eller andra husdjur inom staden, i hvilken händelse dessa genast borde dödas. Egarne och förvaltarne af gårdar, förbi hvilka vargen tagit sin väg, borde likaledes hålla sina tamdjur under sträng uppsigt, och vid minsta tecken till galenskap ofördröjligen aflifva dem och underrätta polisen derom.”

 

Redaktionens kommentar: Det framgår inte hur det gick för de bitna men om vargens raseri framkallats av rabies, är det troligt att de avled, allihop. Det fanns år 1854 ingen bot för den fruktade sjukdomen. Louis Pasteurs banbrytande metod, som först praktiserades i Paris och senare i Moskva och andra större ryska städer, togs i bruk först år 1885.

 

 

 

Fotnot: De röda rutorna skapas av söktjänsten i tidningsarkivet efter lyckad sökning på ordet ”varg”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se