Olof Liberg kritisk till Janez Potocnik

Många har kritiserat EU-kommissionären Janez Potocniks svar på Lena Ek och regeringens planerade jakt på varg. Nu stämmer Olof Liberg in i kritiken och menar att Potocnik hämtat argument från miljöorganisationerna.

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF), Svenska Jägareförbundet (SjF) och Miljöminister Lena Ek har riktat skarp kritik mot EU-kommissionären Janez Potocnik som besvarat regeringens planerade urvalsjakt på varg med ett minst sagt syrligt brev. Nu stämmer Olof Liberg vid Skandulv delvis in i kritiken. Liberg säger sig känna igen argumenten från ”bevarandesidan”.

– Han har en poäng i att vargförvaltningsplanen inte är tillräckligt granskad vetenskapligt. Men det verkar inte seriöst att han pekar ut Ryman-Laikre som de som ska granska planen. Det känns som om Potocnik tar ställning för den ena sidan helt och hållet, säger Olof Liberg till tidningen Jakt & Jägare.

Linda Laikre och Nils Ryman är de som ligger bakom den kritiserad genetiska modellen över en tänkt isolerad vargpopulation. Trots kritiken mot den genetiska modellen och trots att forskare som Håkan Sand och Olof Liberg vid Skandulv inte funnit några fel i de beräkningar som framförts av genetikern Dag Lindgren används fortfarande Laikre och Rymans modell inom Naturvårdsverket som den korrekta.

Huruvida Janez Potocnik är informerad om att Laikre och Rymans modell är underkänd är inte känt men givet att han förordar dem som lämpliga experter får vi hoppas att han missat debaclet efter Dag Lindgrens upptäckt.

Alternativet, det vill säga att han trots detta förordar dem som lämpliga experter är inte förenligt med bilden av hur tjänsteutövning inom myndigheter och överstatliga organ skall bedrivas.

Liberg säger till tidningen att han dock inte förvånas över Potocniks utspel.

– Han är känd för att ha ganska radikala uppfattningar om bevarandebiologi. Det är bara att beklaga att vi inte fick mer tid för att förankra planen. Men vi kommer att skicka den för granskning till forskare. Eventuellt gör vi en vetenskaplig artikel av den också, möjligtvis som ett gensvar på det Stockholmsgenetikerna Linda Laikre och Nils Ryman skrivit, säger Liberg.

Liberg fortsätter;

– Det här har han fått ifrån bevarandesidan i Sverige. De framhåller alltid Ryman-Laikre – om de inte granskat en sak så är det inte värt någonting. Jag tycker inte Potocnik ska peka ut vem som ska granska det här. Det begriper han sig inte bättre på än vilken lekman som helst, säger Olof Liberg.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/han-har-fatt-argumenten-fran-bevarandesidan

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se