Ovanligt många vargobservationer i Köping, Västmanland

I trakterna av Köping i Västmanlands Län verkar vargarna vara synnerligen aktiva. Med 123 inrapporterade vargobservationer under 2012 finns all anledning att fundera lite över fenomenet.

Enligt Länsstyrelsens webbtjänst rovobs.se har 123 vargobservationer inrapporterats från 1 januari 2012 till 24 februari. Det betyder att drygt 2 observationer gjorts varje dag på det nya året. Av dessa är 28 stycken kvalitetssäkrade som korrekta, ingen är kvalitetssäkrad som felaktig och 95 återstår som icke säkrade. Cirka 23% av observationerna är följaktligen kvalitetssäkrade.

 

Orimlig arbetsbörda

Varför inte samtliga observationer säkrats faller naturligtvis på sin egen orimlighet då det skulle innebära att Västmanlands rovdjursspårare behövt åka på ungefär 3 spåruppdrag varje arbetsdag sedan årsskiftet. Vad de verkar ha hunnit med är 28 stycken på de 40 arbetsdagar som förlöpt sedan 1 januari 2012. Av de 28 spårningar de genomfört har ingen varit felaktig.

Kanske har även vädret och underlaget påverkat möjligheterna att arbeta med spårning vilket då också påverkat antalet genomförda uppdrag.

 

Ovanligt många observationer

Inom Västmanlands län utmärker sig Köping med sina 123 observationer. Näst flest har Skinnskatteberg med 47 observationer under samma tidsperiod. Inte heller i Skinnskatteberg har något kvalitetssäkrat spår konstaterats som felaktig.

Till viss del kan skillnaden i antalet gjorda observationer förklaras med landskapet – Köping utgörs till stor del av öppet odlingslandskap medan Skinnskatteberg representerar mer sammanhängande skogsmark.

En annan förklaring är att antalet observationer tenderar till att vara fler vid en nyetablering än inom ett område där varg funnit flera år. Detta kommer sig helt enkelt av att människor är mer benägna att rapportera initialt än då etableringen är konstaterad.

 

Hur många vargar

En enskild observation är inte samma sak som en varg utan varierar från 1 till 5 på de angivna punkterna på kartan. Hur många vargar det krävs för att generera 123 vargobservationer i Köping på knappt två månader är nästan omöjligt att säga. Enligt inventeringen i Västmanland 2010/2011 och våra beräkningar utifrån de tillkommande valparna bör det finnas cirka 28 vargar om de vargar som delar revir med angränsande län för tillfället är inne i Västmanland.

Tillägg 2012-03-05: Efter samtal med en viltbiolog som hade synpunkter på artikeln har jag förstått att man helst inte skall dra några slutsatser om populationens storlek utifrån antalet observationer av den sort som kommer in via rovobs.se. En noggrannare geografisk analys av observationerna skulle krävas för att få ett korrekt underlag för en populationsberäkning.

Helt klart är dock att vargstammen expanderar eftersom Köping inte hade vargobservationer i den här omfattningen för 12 månader sedan.

Slut tillägg.

 

Möjliga förklaringar

Vargarnas dokumenterade höga visibilitet kan eventuellt förklaras på flera sätt men inget av dem är förenligt med vad vi fått lära oss om varg i Sverige.

Vargen sägs vara ett mycket skyggt djur som drar sig undan människor, eventuellt undantaget för ungdjur. Men 123 observationer känns inte som en prestation från ett direkt skyggt djur. Snarare då att det är vad vi kan förvänta oss.

Det kan också vara så att populationen i Västmanland är väsentligt mycket större än de 28 djur som vi räknat fram enligt inventeringen 2010/2011 med påföljande föryngring.

En tredje möjlig förklaring är att Köpingeborna är alldeles för observanta, spanar aktivt efter varg på ett sätt som inte ger ett statistiskt korrekt underlag. Fast om man läser de små notiserna i rovobs.se så handlar det inte om aktiv spaning utan om tillfälligheter.

Tillägg 2012-03-05: Det lär vara så att antalet observationer inom ett nytt område är framtungt, dvs till en början är det fler än då etableringen är konstaterad. Det förklaras delvis av den nytillkomna arten i landskapet men också av att människor förväntar sig att rapporteringen skall leda till att att myndigheterna reagerar.

I takt med att reaktionen uteblir kommer också antalet inrapporterade observationer att minska vilket då inte är det samma som att vargen slutar visa sig.

Om de boende i Köping under året märker att inget sker trots att de rapporterar om närgångna vargar kommer de följaktligen att sluta med inrapporteringen. Mot bakgrund av att endast 28 av 123 observationer kvalitetssäkrats kan effekten eventuellt inträda tidigare än väntat.

Slut tillägg.

 

Nedan följer ett antal utdrag från u.rovobs.se

 1. Två tonårstjejer promenerar med häst både häst och ledare uppmärksammar vargen på 10 till 15 m vi spårade och fann rivmärken på gran och urinstänk.
 2. Från köksfönstret såg en flock springande hjortar, strax därefter två stycken vargar som gick på åkern där hjortarna nyss gått. En av vargarna la sig en kort stund för att sen gå in i skogen mot Skråmsta.
 3. Såg 2 st vargar den ena med en katt i munnen
 4. Såg 2 vargar som kom söderifrån och gick in i skogen och över vägen norrut. Skulle gå ut med hundarna och fick gå en annan väg än tänkt.
 5. 100 m ut på gärde helt orädda
 6. Hjulsta, ca 200 m från bostad
 7. Såg 2 vargar kom över gärdet och korsade vägen när jag kom från jobbet.
 8. På vägen mot Morgendal precis utanför skolan Spår efter 2 individer(klar skillnad i storlek) De större spåren över 10 cm stora. Spåren gjorda i nysnö under natten. Endast spår efter bil på vägen i övrigt.
 9. Ca 6 m utanför köksfönstret.
 10. 2 st vargar som kom söderifrån på gärdet ca 50 m från huset. Gick sedan över vägen norrut mellan Gläntan och Hagtorp.
 11. Skulle gå ner och hämta posten, kom ungefär halvvägs, såg då 2 st varg, 1 på åkern strax utanför en gammal hage och den andra en bit in i hagen, blev livrädd och gick hem igen.
 12. Var ute med hunden och kom ut på tomten och fick då se vargen kommer gåendes ut från gångstigen ifrån hjortstigen och stannade till på trottoaren och tittade ned mot mig och gick sedan lungt över vägen vidare ned mot vargstigen! http://u.rovobs.se/statistik_rovobs_karta.asp?id=11573
 13. 5 stora fullvuxna vargar på gärdet bakom huset.
 14. Östanåsgatan 10 Spår på tomten på morgonen. Spåren är fotograferade. 2 st Vargar som går runt växthuset på var sin sida sen går dom ihop igen och hoppar över staketet till grannen sen vidare genom kvarteret. http://u.rovobs.se/statistik_rovobs_karta.asp?id=11800
 15. Spår efter 2 st vargar på gräsmattan 6 m från huset.
 16. Kom hem efter jobbet och såg varg spår 2m ifrån altan trappan. Jämnförde tassavtrycken med våran rottweiler/newfoundland och varg spåren va sjukt mkt större.
 17. Släppte ut hunden och hon skällde. Sprang efter och såg då 2 vargar som sprang. http://u.rovobs.se/statistik_rovobs_karta.asp?id=11689
 18. Varg studerade våra hästar som gick i hagen 100 m bort
 19. Hade hunden på altan när han började skälla och jag sprang ut och tog in han. Sprang ut och kolla emot skogen och ca. 200 m ifrån vårt hus sprang det 2 stora vargar. Detta är andra dagen i rad och nu kommer jag verkligen inte gå ut själv mer!
 20. Tydliga spår av stora tassar i snön på villatomt mitt på Elund http://u.rovobs.se/statistik_rovobs_karta.asp?id=11752
 21. Såg två styckna vargar som sprang från huset ut mot åkern och in i skogen. Har även sett vargspår på tomten den 19 Februari. http://u.rovobs.se/statistik_rovobs_karta.asp?id=11715
 22. Hörde tydligt minst två vargstämmor bakom logen.
 23. De gick över åkern c:a 150 meter från mig visade ingen som helst rädsla.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se