Överklagar skyddsjaktbeslut i Lima

Vi har tidigare skrivit om fäbodbrukaren Bengt Halvarsson i Lima som nekades skyddsjakt efter en attack på hans kor. Länstyrelsens beslut överklagas nu av Halvarsson och Lima besparingskog.

I en gemensam skrivelse överklagar både Limabon Bengt Halvarsson och Lima besparingsskog det tidigare beslutet att inte tillåta skyddsjakt trots att Halvarssons kor angreps av varg.

Överklagandet motiveras på flera sätt.

”Eftersom vargar uppehåller sig inom samhället, och där har dödat ett nötboskap samt i anslutning till Lima dödat flera hundar, ska skyddsjakt rätteligen beviljas”.

De överklagande hänvisar till den påtagliga risken för att djur eller människor skadas av de oskygga vargarna och att det tidigare avslaget saknar saklig motivering.

”Det är vår uppfattning att det på andra håll i landet har beviljats skyddsjakt i motsvarande situationer. Företrädare för regeringen har uttalat att skyddsjaktansökningar inte ska behandlas restriktivt. Därmed är samtliga förutsättningar uppfyllda för att bevilja skyddsjakt enligt vår ansökan”.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se