Pengar till rovstängsel räcker inte, Skåne

Rovdjursstängsel förändrar landskapet.

De pengar som tilldelats Länsstyrelsen i Skåne för vidare användning av djurhållare som ansökt om bidrag till rovstängsel kommer inte att räcka till.

De vargar som sökt sig till landets sydligaste delar har inte varit sena att angripa fårbesättningar. Givet regionens låga rovdjurstryck är antalet uppsatta rovdjursstängsel i det närmaste obefintligt. Nu är efterfrågan stor efter att man förstått att man också skall få ta del av frilevande varg men pengarna som tilldelats Länsstyrelsen räcker inte till.

Det normala bidraget för rovdjursstängsel sedan ett knappt åt är 50 kronor per meter. Pengarna som finns räcker bara till 7 kilometer stängsel vilket på inget vis täcker upp behovet. 7 kilometer motsvarar cirka 300 hektar inhägnad mark vilket betyder att ungefär 2 100 får kan skyddas om 7 får betar varje hektar vilket anses vara normalt.

– Vi fick så lite pengar och då beslutade vi om 40 kronor per meter i bidrag, för att det ska räcka till fler, säger Sara Svensson, landskapsvetare på länsstyrelsen Skåne.

Länsstyrelsen uppmanar samtidigt djurägare i regionen att söka bidrag då flera vargar numera rör sig i länet.

Redaktionens kommentar: Det har gjorts flera beräkningar om vilka kostnader som skulle uppkomma vid ett fullständigt skydd av tamboskap där vargen etablerar sig och det rör sig om miljarder. Till detta kommer kostnader för underhåll och röjning av stängsel för att de skall vara verksamma vilket det i dag inte utgår något ersättning för utan bekostas av den enskilda djurhållaren.

I Dalarnas Län uppgick det årliga underhållet 2011 till 6 miljoner kronor. Pengar som belastar en näring med liten till obefintlig marginal. Läs mer om detta i denna artikel.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/notiser/stangselpengar-tryter-i-skane
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se