Problem med varg och rabies i Kazakhstan – En kvinna dödad

En Kazakhstansk kvinna har attackerats och dödats en av en rabiessmittad varg. Hon blev därmed en del av en tragisk statistik med hundratals angripna djur och människor i den sovjetiska delstaten.

Den 30 mars 1972 dödades B Mashakova (kvinna enligt rapporten) av en rabiessmittad varg. Angreppet skedde i Chelkarskij-regionen. Mashakovas död markerade inledningen på en våg av rabiesrelaterade vargangrepp under 1970-talet.

Kazakhstan upplevde då en ständigt ökande vargstam och med den också epidemier av rabies och andra farliga sjukdomar.Enligt officiella uppgifter fanns det 25 000 vargar i Kazakhstan år 1976, men många med ansvar för viltförvaltningen menade att den siffran var i underkant.

Från 1972 till 1978 undersökte Aktyubinskij-regionens veterinärer 54 skjutna vargar och hela 17 stycken (31,4%) bar på rabiessmitta. Tyvärr hade attacker från just dessa vargar redan orsakat stora skador för människor och tamdjur.

Under samma tid, 1972-1978, blev minst 50 personer attackerade och bitna av vargar som i många fall bar på rabiessmitta. Under samma period tog rabiessmittade vargar livet av 116 får, 15 hästar, 13 kor, sex hundar, två kameler och två åsnor.

Ett år senare, 1979, tog en vargflock livet av 37 får, en vakthund och ett antal andra djur. Fyra av de fem vargar som sköts bar på rabies. Det visar hur lokalt ett utbrott av rabies kan vara.

 

Rabies utlöser våldsamma attacker

Attackerna blev efterhand så många och kom med så korta intervall att man inte hann, eller helt enkelt slutade, rapportera in skadorna till myndigheterna. Det medger bland andra skribenterna Garbuzov och Yanshin i en artikel publicerad i ryska Jakt och Viltvård, september 1980.

Kraften och våldet i en attack från en rabiessmittad varg är extrem. Dess sjuka hjärna utvecklar en osläckbar törst efter att bita, vare sig det är levande djur eller döda ting, och beteendet hjälper tyvärr till att sprida smittan. Även mindre bitsår kan leda till att sjukdomen utvecklas och man måste snabbt komma under vård.

Lantbrukare är, av naturliga skäl, mer utsatta än andra. Av de attacker som registrerades i Kazakhstan under 1970-talet riktades 48% mot köttbönder, 20% mot barn och 8% mot transportarbetare. Övriga vara bara ett fåtal procent per grupp.

 

Rabies bara del av problemet

Även friska vargar åstadkommer stora skador. En enda statsägd farm förlorade 138 får vid ett och samma tillfälle. Två rapporter om regelrätta angrepp på människor förekommer men ingen behövde sätta livet till. I ett fall, på Vyacheslavskij-farmen år 1976, lyckades den angripne, Adolf Berzukh, ha ihjäl vargen med sina bara händer trots ett flertal djupa bett.

Anledningen till angreppen tros ha varit vargens explosionsartade ökningstakt i förhållande till viltet, bytesdjuren. Många rapporter beskriver hur skogarna, som tidigare var fulla av rådjurs- och harspår, nu helt saknar liv annat än av spår av predatorer.

 

Fakta avlivar gamla myter

Värt att notera när det gäller uppgifter om vargangrepp är att så många ”vargstater” tidigare låg bakom Järnridån. Det har medfört att de allra flesta uppgifter 1917-1991 framkommit först efter Sovjetdiktaturens fall.

Den tidigare tystnaden från Öst har tyvärr medverkat till myten om att friska vargar inte angriper människor, men tack vare informationsspridningen det senaste decenniet vet vi idag med fullständig säkerhet att det påståendet är fel.

 

Källa: Wolves in Russia, Will N Graves (2007, ISBN 9781550593327), sidan 81.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se