Prost beskrev okänt vargangrepp i Kumla

En 1800-talsdagbok som utgavs i tre band 1979-1982 och 1995 innehåller en kort passage om ett hittills okänt vargangrepp.

Johan Fredrik Muncktell (1764-1848) var en svensk präst som sedermera blev teologie hedersdoktor för sitt strävsamma arbete med att beskriva den svenska historien.

I volymerna om hans eget liv Prosten Muncktells Dagbok – som nedtecknades för hand men i vår tid givits ut i tre tryckta band – hittar man en notering om ett hittills okänt vargangrepp.

Den 30 mars 1821 skriver Muncktell:

”En ohygglig berättelse fick jag höra om vargarnas rasseri. – För någon tid sedan omtaltes at barn, mindre och större, ända till 15 a 16 år blifvit ihielbitna af dessa rofdjur i By socken och deromkring.”

Inledningen handlar uppenbarligen om Gysingevargen, ett välkänt fall som inte behöver presenteras närmare. Fortsättningen på texten är desto mer intressant för där skriver Muncktell att:

”Nu har ock sådant skedt i Kumla på ett ohyggligt sätt, och ingen törs låta barnen gå på ljusa dagen allen utom knutarna. Det är naturligt, at allmogen har sina funderingar och sitt prat häröfver. Man anser odjuren vara et ovanligt slag, som kommit långväga ifrån. Vist är, at deras tilltagsenhet är ovanlig.”

Ännu ett dödligt vargangrepp ska alltså ha skett i Kumla under samma tid som Gysingeepisoden. En enkel förklaring skulle vara att prosten tagit fel eller blivit felunderrättad men det kan inte uteslutas att han hade rätt. Det var inte alltid som vargangrepp omtalades.

Som exempel kan nämnas vår egen kartläggning av just Gysingevargen där vi faktiskt hittade ett dödsoffer till – Magdalena Cl. Unanders oägta son Johannes å Nyby och Domarbo ägor. Denne har aldrig omnämnts någonstans trots att både plats och tidpunkt antyder att även han måste varit ett av Gysingeoffren.

Vi kommer att forska vidare i det här och är som vanligt tacksamma för hjälp från våra kunniga läsare.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se