Reinfeldt uppvaktar EU om jakt på varg

EU-varg

Sveriges statsminister har diskuterat jakt på varg med EU-kommissionens ordförande Jose Manuel Barroso. Kunskaperna kring förutsättningarna verkar dock dåliga.

Det är inte sällan problem med vargförvaltningen skylls på EU-kommissionen. I några få fall kan det vara en berättigad kritik men efter att ha studerat Art- och Habitatdirektivet och de särskilda riktlinjer som finns vad beträffar just rovdjur verkar problemen ha ett annat ursprung än just EU.

Large Carnivour Initiative of Europe (LCIE) som ligger bakom riktlinjerna är väl införstådda i de speciella förutsättningar som gäller när man har med rovdjur att göra. Riktlinjerna tar höjd för just dessa specifika omständigheter och nämner en rad olika vägar för att bland annat uppnå lokal acceptans. Faktum är man till och med nämner troféjakt som ett sätt att förvalta rovdjur där jakten ges ett egenvärde vilket kan höja rovdjurets status sett ur lokalbefolkningens perspektiv.

 

Snäv tolkning av direktivet

Men riktlinjerna och direktivet har tolkats av Naturvårdsverket på ett minst sagt snävt sätt där alla aspekter av omtanke för de som skall leva med rovdjuren fått ta ett steg tillbaka till förmån för rovdjuren och framför allt vargen. Som exempel kan nämnas att det varken i direktivet eller i riktlinjerna anges någon specifik nivå av genetisk variation utan det är en tolkning som uppstått i Sverige och som genom idogt arbete numera framstår som ett krav från EU. Något sådant finns alltså inte.

Reinfeldt vädjar enligt SR till EU-kommissionen om att de skall ändra inställning till jakt, licensjakt på varg. Det borde i enlighet med direktivet inte rendera någonting från kommissionen då vargen inte får jagas under andra former än skyddsjakt och utökad skyddsjakt. Så är direktivet utformat om arten är inskriven i bilaga 4 i stället för bilaga 5. I bilaga 4 ingår arter med ”strik skydd” som exempelvis björn, lo och varg. I bilaga 5 ingår exempelvis bäver och mård som hanteras nationellt, regionalt och lokalt.

Vad som krävs för att förvalta vargen är att man först deklarerar att den har gynnsam bevarandestatus. De fysiska och biologiska förutsättningarna är uppfyllda sett till de kriterier som gäller. Vad som dock saknas är en förvaltningsplan och även kunskaper kring huruvida lokal acceptans har uppnåtts.

 

Kritisera Miljödepartement och myndighet

Vad Reinfeldt egentligen borde göra är inte att vädja till EU utan snarare se till att Miljödepartementet och underordnad myndighet, Naturvårdsverket tar till sig vad som står i direktiv och riktlinjer som de ursprungligen är skrivna och inte deras egna snäva tolkningar.

– Sverige har markerat att vi tycker att man borde ta större hänsyn till det faktum att när vi förhandlade om hur man skulle se på vargstammens status, under svenskt medlemskapsförhandlingar, så fanns det runt 20-tal vargar i Sverige. Nu har det vuxit till runt 300, säger Fredrik Reinfeldt.

Vidare borde Reinfeldt se till att informerar sig bättre om hur många vargar vi har i nuläget. Innan årets föryngringar var antalet vargar i intervallet 362-402 och om inget särskilt inträffar tillkommer nu ytterligare cirka 160 vargungar vilket betyder att vi har 422-562 frilevande vargar i Sverige i denna stund.

– Men det är fortsatt samma lagstiftning som syftar till att bevara vargstammen som vi talar om. Vi menar att man måste ta in den stora tillväxt som har varit och man måste lyssna in vår vilja att det här ska kunna ske på ett sätt som är genetiskt bra och långsiktigt. Men vi tycker att större flexibilitet skulle behövas i hanterandet av en helt förändrad situation när det gäller rovdjurstrycket och vargstammens utbredning i Sverige, säger Fredrik Reinfeldt till SR Ekot.

 

Begär omförhandling

Det finns ytterligare ett alternativ bortsett från att prata med Miljödepartement och Naturvårdsverket och det är att se till hur Schweiz hanterat den uppkomna situationen med expansiva vargpopulationer. Schweiz har nämligen begärt att omförhandla Bernkonventionen med hot om att lämna om inte gehör för en omförhandling ges.

 

Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5548071
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se