Rovdjursföreningen får rätt – jakten stoppad

Svenska Rovdjursföreningens ansträngning för att avbryta skyddsjakten på den ryskfinska varghonan gav utdelning. Förvaltningsrätten avbryter jakten.

Rovdjursföreningen begärde inhibition av skyddsjakten på den rendödande ryskfinska varghonan i Junsele. Förvaltningsrätten ger föreningen rätt och stoppar jakten tills dess att frågan prövats juridiskt. Ett av skälen rätten anger är föreningens storlek om 3 000-4 000 medlemmar.

Jenny Wik-Karlsson, jurist vid Samernas riksförbund tycker att Förvaltningsrättens beslut skapar ett ytterst osäkert läge för rennäringen. Om rätten ger Rovdjursföreningen rätt i frågan finns det egentligen ingen bortre gräns för hur mycket skada en enskild individ kan åsamka rennäringen och i förlängningen samtliga djurägare i Sverige som någon gång begär skyddsjakt på boskapsdödande vargar.

Maria Ågren, generaldirektör vid Naturvårdsverket säger att hon respekterar beslutet och att de omedelbart stoppar skyddsjakten. Fram till att ett beslut fattats kommer man återgå till att försöka skydda renarna genom att skrämma bort varghonan. Ett yttrande från NVV till rätten skall komma den 23 januari dvs om knappt en vecka.

Solveig Karlsson, ordförande vid Jägarnas Riksförbund är upprörd över Rovdjursföreningens tilltag;

– Rovdjurspolitiken blir allt mer obegriplig. Det är bedrövligt att människor som inte alls är berörda av vargen ska kunna avgöra en sådan här fråga, kommenterar JRF-basen Solveig Larsson.

– Människor som bara är betraktare, och varken ekonomiskt eller känsloässigt berörs av vargen, påverkar tillvaron för de människor som tvingas leva med vargens härjningar, fortsätter hon.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/jrf-basen-bedrovligt-att-srf-far-avgora

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se