Rovdjursföreningen förlorar bidrag om 1 miljon

Svenska Rovdjursföreningen förlorar ett årligt bidrag om 1 miljon kronor. Detta efter att Naturvårdsverket valt att prioritera klimatfrågor inom vilka vargen inte ryms.

Rovdjursföreningen med sina drygt 3 500 medlemmar ett jämförelsevis starkt kansli med 5,25 heltidsanställda enligt verksamhetsberättelsen 2012. En bidragande orsak till denna personalstyrka torde vara att föreningen tidigare fått bland annat verksamhetsbidrag från Naturvårdsverket. Utöver verksamhetsbidrag har också bidrag givits till specifika projekt.

Naturvårdsverket har sedan 2002 haft i uppdrag att att fördela medel till rovdjursinformation, beloppen har varierat mellan 1 och 5 miljoner kronor. Ursprungligen avsattes drygt 60 miljoner till just information om rovdjur varav merparten verkar ha gått till att informerar om just varg. Huruvida pengarna använts väl är svårt att svara på men om man beaktar att opinionen för varg sjunkit högst betänkligt är det ytterst tveksamt.

Naturvårdsverket har nu beslutat om att inte ge Rovdjursföreningen verksamhetsbidraget om 1 miljon kronor. Ingela Hiltula förklarar varför;

– Vi har valt att prioritera exempelvis klimatfrågan och då räcker inte pengarna till alla organisationer, säger Ingela Hiltula, chef på enheten för förvalning och bidrag på Naturvårdsverket till tidningen Jakt & Jägare

Totalt finns 12,6 miljoner kronor att fördela till olika miljöorganisationer inom årets budget enligt NVV.

 

Källa: http://www.jaktojagare.se/aktuellt/rovdjursforeningen-mister-bidrag
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se