Säljer ranchen efter upprepade vargangrepp

Michael Kasten Sr från Motley Minnesota har sorg i hjärtat. Han har bestämt sig för att sälja sin boskapsranch som han jobbat hårt med sedan mitten av 1980-talet. Hotet från den växande vargstammen blev för stort.

Michael Kasten, från början från staten Montana, kom till Motley 1985. Han köpte en ranch och började omgående föda upp nötkreatur. Den egentliga orsaken till flytten var inte uppfödningen utan närheten till naturen och de många fördelarna för hans familj, bland annat skolor.

Han har sedan dess jobbat hårt med ranchen och beslutet att sälja satt långt inne. Men nu ska det alltså bort: 139 biffkor, byggnader maskiner och utrustning. Auktionsdatumet är satt till den 27 januari.

Beslutet kom efter ett besök hos Tri-County Livestock. Deras representant, tillika Kastens vän, John Eischeid, gjorde några beräkningar och kom fram till att med fortsatt rovdjurstryck skulle Kasten förlora 150 000 dollar på 10 års sikt. Och då var inte den mentala stressen för ranchägaren inräknad.

 

Angreppen smög sig på

Vargnärvaron började smyga sig på för två år sedan då Kasten noterade att en kalv saknades. Det var ungefär samtidigt som han sett en varg av hankön på sina marker. Kasten la ihop två och två och ringde sin försäkringskontakt, men iochmed att varken försäkringsbolaget eller någon av Kastens vänner kunde hitta kalvkadavret så var det omöjligt att få ersättning.

Den 25 juni 2006 var det tydligare. Michael Kasten blev då själv vittne till hur tre vargar kastade sig över ko med kalv bara 200 meter från hans hem. Två av vargarna avledde kon medan den tredje jagade kalven in i den täta sidovegetationen.

Kasten hämtade sitt gevär och lyckades skjuta två av vargarna. Men det var inte slut för det. Senare samma dag kom tre nya vargar och gjorde samma sak utan att Kasten kunde hindra dem. Två kalvar miste alltså livet i fullt dagsljus.

 

Finns inga vargar

– DNR* har sagt att det inte finns några vargar i mitt område. Ändå sköt jag två stycken på en dag, sade Michael Kasten senare.

När Kasten rapporterade till Motley City Hall uppgav han just på grund av DNRs uttalande att de skjutna djuren var Coyotehybrider**.  DNR skickade då två besiktningsmän från Brainerd som konstaterade att det Kasten skjutit inte var någonting annat än gråvargar. DNRs tidigare uttalande var alltså helt fel.

Försäkringsbolaget ställde i det här läget upp och Michael Kasten fick, med de skjutna vargarna som bevis, betalt för samtliga sina kalvar. Trots att inte ett enda kadaver återfunnits.

 

Sönderstressad boskap

Vargattackerna eskalerade och fick allt mer tragiska följder. Bara fyra dagar efter den första incidenten kom tre tidigare dräktiga kor tillbaka till gården utan kalvar i magen. De hade blivit så skrämda av vargarnas närvaro att de fått spontana missfall ute på ängen. Två av korna var knappt kontaktbara.

Tre dagar efter det fann Michael Kasten vargspår i hagen intill huset. Kalven som stått där dagen före var borta. Kasten gav sig ut för att söka efter den.

– Jag hittade den några hundra meter från huset intill stora vägen. Den hade klämt sig under stängslet och sprungit för att komma undan vargen. Kalven var helt utmattad men den återhämtade sig, berättade Michael Kasten.

Vid det här laget var hela boskapshjorden så uppjagad och lättskrämd att den var omöjlig att hantera. Michael Kasten hade aldrig upplevt några problem att sköta hjorden på egen hand, men nu kunde knappt en hund, en bil eller en god vän passera utan att boskapen blev vettskrämd.

Senare under sommaren blev två kalvar nedtrampade av resten av hjorden och Kasten tror att det var vargen som orsakade det. Det fortsatte med en ko som nyligen fött dubbla kalvar men en dag kom tillbaka med bara en kalv.

 

 

Varg orsakar andra skador

I november 2006 råkade hela hjorden i panik och slet ned stängslingen på en sida. När ett djur så stort som en ko i panik rammar en femtums staketpåle blir det massiva skador.

Några kor fick problem med bogarna och hos en annan gick höften ur led. En kalv blev förlamad och en annan dog av inre blödningar. En tredje kalv fick alla revben på ena sidan intryckta.

– Om de här panikslagna djuren hade kommit ut på Highway 10, tänk dig olyckorna. Skadestånden hade blivit skyhöga, sade Kasten.

Mellan november och auktionsdagen vågade Kasten inte ha djuren ute överhuvudtaget. De fick gå nära huset och äta hö vilket inte direkt minskade kostnaderna. På sju månader hade Kasten redan förlorat 10 000-15 000 dollar på nio vargdödade kalvar.

 

Riskerade böter

Ironiskt nog hade Michael Kastens kostnader kunnat bli mångdubbelt högre. Straffavgiften för att skjuta en varg är nämligen 20 000 dollar i Minnesota och Kasten hade skjutit två. Emellertid ansåg myndigheterna att vargarna utgjort ett hot mot Michael Kastens familj och verksamhet och valde att inte bötfälla ranchägaren.

– Jag är nog den ende som fått betalt av försäkringsbolaget trots att det inte funnits några kadaver att visa upp. Man tog vargarna som bevis, berättade Michael Kasten.

– Men andra ranchägare jag känner berättar aldrig om de vargar de skjuter. De är livrädda för böter och fängelsestraff.

Detta trots att DNR på sin hemsida intygar att en ranchägare har rätt att skydda sina djur mot angrepp:

”Owners of livestock, guard animals, or domestic animals may shoot or destroy wolves that pose an immediate threat to their animals, on property they own or lease in accordance with local statutes. Additionally, the owner of a domestic pet may shoot or destroy a wolf posing an immediate threat on any property, as long as the owner is supervising the pet.”

 

Lagändringar

Man litar inte på myndigheterna som man upplever daltat med Minnesotas 2 500 vargar sedan de rödlistades år 1974. Det har dock blivit lättare sedan US Fish and Wildlife Service tog bort vargen från rödlistningen i mitten av 2000-talet. ”Immediate threat” behandlas mer godtyckligt idag.

Den som skjuter en varg måste bevara allt bevismaterial och rapportera till DNR inom 48 timmar. Vargkadavret ska också överföras till den lokale viltvårdsansvarige.

För att underlätta kan nu myndigheten själv anlitas som jägare. Wildlife Services kommer då och sätter upp vargfällor eller löser problemet på annat sätt.

Men allt tar tid och till sist blir det för mycket för folk som Michael Kasten. De säljer av och flyttar från den landsbygd som har en fantastisk potential men som nu sakta avfolkas och växer igen.

 

 Artikeln översatt från Heartland Outdoorsman. Tina Snell. Staff Writer 21 mars 2007.

 Bilderna: Liknande händelser i Wyoming och New Mexico där man också återinfört varg.

 

* DNR står för Department of Natural Resources.

** En coyote är en amerikansk prärievarg. En coyotehybrid är en coyote som korsats med hund.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se