Samebyar vill avliva flyttvarg och partner

Samebyarna Vilhelmina södra och Vournese ser inte några möjligheter för flyttvargen och hennes partner att stanna kvar. Därför ansöker de om skyddsjakt skriver tidningen Svensk Jakt.

Varg och renar fungerar dåligt tillsammans och särskilt om de vant sig vid ren som föda. Den ryskar vargtiken, den gula till höger i bilden, har flyttats från renbetesmark tre gånger. Hennes återvändande till renflockarna är numera rikskända och har belastat samhället med cirka 1,5 miljoner kronor.

I fredags beslutade Naturvårdsverket att rysstiken inte får flyttas fler gånger. Tre nedsövningar är vad som anses vara inom rimliga gränser.

Tiken och hennes partner befinner sig för närvarande i närheten av Junsele vilket sammanfaller med renarnas vinterbete. Renarna har ännu inte flyttats dit men så skall ske inom kort enligt samebyarnas företrädare.

Naturvårdsverket vill inte själva besluta om hur situationen skall lösas utan har lämnat över frågan till regeringen.

– Det bästa skulle vara om det skulle finnas möjlighet för tiken och hennes hanne att vara kvar i området. Vad som nu ska hända med vargparet är föremål för vidare diskussioner bland annat på politisk nivå, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Miljöorganisationer med varg på agendan har argumenterat för att vargarna bör få stanna kvar och bilda revir. De menar att om bara viljan finns så skall det nog gå bra.

Frågan är dock hur pass mycket de känner till om vad vargen ställer till med inom en renhjord. Det stora problemet lär inte vara de renar de dödar utan den oreda vargen skapar i och med sin närvaro och predation. Renarna måste, istället för att kunna beta i lugn och ro, hela tiden vara på sin vakt, beredda att fly.

Den stressen, särskilt vintertid, ger många oönskade effekter – viktminskning är en, beteendeförändringar som påverkar möjligheten att hantera djuren vid slakt och förflyttning är en annan.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se