SjF: Tre avgörande punkter för vargjakt

Den sista finska vargen

Svenska Jägareförbundet klargör dagordningen för att om möjligt genomföra jakt på varg denna vinter. Detta efter att en bred majoritet tagit beslut om en ny rovdjurspolitik med fokus på hänsyn till de människor som berörs.

I de delar av landet där rovdjurskoncentrationerna är störst är det nu mycket bråttom att genom aktiva åtgärder redan i vinter genomföra den beslutade politikens inriktning att minska koncentrationerna och det totala rovdjurstrycket. Förbundet anser därför att de tre viktigaste punkterna i närtid är:

1. Att Naturvårdsverket skriver ett mycket väl underbyggt beslut om licensjakt som kan verkställas i vinter.

– Det är av yttersta vikt att detta beslut blir väl underbyggt då det kommer att granskas av juridiska instanser och säkerligen också avgör om EU-kommissionen väljer att gå till domstol, säger Björn Sprängare, förbundsordförande.

2. Att Länsstyrelserna och Viltförvaltningsdelegationerna runt om i landet direkt börjar förbereda hanteringen av skyddsjakt på varg i förebyggande syfte. Det finns definitivt möjlighet för de mest vargtäta länen att genomföra skyddsjakt i förebyggande syfte och därmed minska koncentrationerna av varg i enlighet med den beslutade politiken.

– Vi förutsätter att Naturvårdsverket delegerar besluten om skyddsjakt på varg till samtliga Länsstyrelser direkt efter nyår, säger Björn Sprängare.

3. Länsstyrelserna och Viltförvaltningsdelegationerna i hela landet måste nu skyndsamt ta beslut om miniminivåer för de stora rovdjuren. För att Naturvårdsverket ska kunna delegera beslut om licensjakt så måste de ha fått in miniminivåer från länen.

– Det är därför av yttersta vikt att detta prioriteras mycket högt av samtliga Länsstyrelser, avslutar Björn Sprängare.

Acceptansen för främst vargen och de myndigheter som hanterar vargfrågan är just nu på historiskt låga nivåer. Det borde därför ligga i allas intresse, oavsett uppfattning i vargfrågan, att vi snabbt kommer igång med en aktiv förvaltning så att trenden vänds för både acceptansen och förtroendet för de myndigheter som bär ett tungt ansvar i denna fråga. Riksdagen har nu tagit sitt ansvar genom att besluta om en ny politik, nu återstår för Naturvårdsverk och länsstyrelser att ta sitt ansvar och genomföra den.

För mer information kontakta:

Torbjörn Lövbom, ordf. Jägareförbundets rovdjursråd, 070-693 39 67

Bo Sköld, generalsekreterare, 0155-24 62 02

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se