Skyddsjakt beviljad på varg i Vittsjö

skyddsjakt på vittsjövarg

Vargen i trakterna av Vittsjö som slagit ett stort antal tamdjur är nu föremål för skyddsjakt efter beslut från Länsstyrelsen i Skåne.

Vargar som uppehåller sig i Skåne blir förr eller senare föremål för skyddsjakt. Den slutsatsen kan dras efter att Länsstyrelsen nu beslutat om att vargen som härjat runt Vittsjö skall avlivas. Man bedömer att det saknas alternativ och att riskerna för ytterligare angrepp mot tamdjur är överhängande.

– Vi bedömer att det i nuläget saknas andra lämpliga lösningar än skyddsjakt, säger Nils Carlsson rovdjursexpert på Länsstyrelsen Skåne.

Angreppet den 22 augusti, då två får dödades i Markaryd, är det tredje i området det senaste halvåret. Länsstyrelsen Skåne har dessutom fått flera oberoende rapporter som tyder på att vargen under helgen har varit synlig i området kring Vittsjö.

Då det är orimligt att alla fårägare på kort sikt ska kunna genomföra förebyggande- och skrämselåtgärder i ett så stort område finns det nuläget ingen annan lämplig lösning är skyddsjakt. Länsstyrelsen bifaller därför, efter omprövning, LRF:s ansökan.

– LRF, som håller i skyddsjakten, har föreslagit en bra skyddsjaktsledare som ska ansvara för att jakten går rätt till.

Nils Carlsson poängterar dock att skyddsjakt inte är en långsiktig lösning.

– Det kommer att under överskådlig framtid finnas varg i Skåne. Alla vargar som vandrar ned i länet kommer att stanna upp vid tamdjursbesättningar som saknar eller har lättforcerade stängsel. Långsiktigt är därför stängsling och andra förebyggande lösningar ett långt effektivare skydd för fåren än skyddsjakt, säger Nils Carlsson.

Jens Karlsson, viltforskare vid Grimsö sade i en exklusiv intervju med tidningen Jakt & Jägare i december 2011 att idén om vargens spridning som en solidarisk funktion inte hade mycket med verkligheten att göra:

– Det där är bara svammel som inte förpliktigar till någonting. Människor måste sätta press på politikerna, så att de formulerar klara mål, säger han.

 

Regler för skyddsjakt på varg:Den beviljade skyddsjakten på en varg inom området i länsstyrelsens beslut får endast genomföras av skyddsjaktledaren Henrik Barnekow och de jägare som han har utsett. All annan jakt på varg i området är olaga jakt. Dock får en djurägare skydda tamdjur vid ett pågående angrepp om man har försökt skrämma vargen först.

 

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2014/Pages/lansstyrelsen-skane-beviljar-skyddsjakt-pa-varg.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se