Skyddsjakt på fyra vargar inom renskötselområde

Länsstyrelsen i Jämtland fattade under dagen beslut om skyddsjakt på fyra vargar i Bergs kommun.

Beslut om skyddsjakt på fyra vargar har fattats av Länsstyrelsen i Jämtland. Det rör sig om två revirmarkerande par – ett väster om Svenstavik och ett sydväst om Rätan. Vargarna befinner sig inom renskötselområdet och de rovdjurspolitiska riktlinjerna anger följande:

”Målet för vargstammes utbredning i landet bör även i fortsättningen vara begränsad till områden utanför renskötselns åretruntmarker. Enstaka invandrande vargar bör accepteras inom renskötselområdet under en period under förutsättning att de inte etablerar sig där och bildar revir.”

DNA-analyser har visat att vargarna är födda i Skandinavien och de bedöms därför inte vara genetiskt värdefulla för den skandinaviska vargstammen.

Länsstyrelsen har gjort den sammantagna bedömningen att skyddsjakten inte försvårar vargens överlevnad som art i Sverige och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att förhindra att dessa vargar orsakar mer skada och ökad belastningen på renskötseln.

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/jamtland/Sv/nyheter/2012/Pages/lansstyrelsen-har-fattat-beslut-om-skyddsjakt-pa-fyra-vargar.aspx

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se