Skyddsjakt på varg i Kristinehamns kommun

Efter tre angrepp varav två i hagar med godkänt rovdjursavvisande stängsel beslutar nu Länsstyrelsen Värmland om skyddsjakt på en varg.

Den 10 september har Länsstyrelsen Värmland beslutat om skyddsjakt på en varg inom Kristinehamns kommun. Under sommaren har tre angrepp skett inom ett begränsat område i kommunen och vid två tillfällen har vargen tagit sig in i fårhagar med godkända rovdjursavvisande stängsel.

Vargen har tagit sig in i hagar med godkända stängsel och Länsstyrelsen bedömer att angreppen sannolikt orsakats av samma individ. Dels är angreppsmönstret och området detsamma och nu skett under en begränsad tid. Det kan därför förväntas att ytterligare angrepp sker i den drabbade besättningen eller att liknande skador inträffar i närområdet.

Länsstyrelsens bedömning är att det inte är rimligt att förvänta sig att djurägare i det berörda området ska hinna med att utföra förebyggande åtgärder innan djuren tas in för säsongen.

Beslutet om skyddsjakt gäller under tiden från och med den 10 september till och med den 30 september 2014. Jakten är strikt reglerad. Länsstyrelsen utser jaktledare som i sin tur, efter samråd med Länsstyrelsen, utser de personer som får jaga med stöd av beslutet om skyddsjakt. Det område där tillstånd ges till skyddsjakt är avgränsat för att minska risken för att en annan vargindivid skjuts.

 

Källa: http://www.mynewsdesk.com/se/lansstyrelsen-varmland/pressreleases/beslut-om-skyddsjakt-paa-varg-i-kristinehamns-kommun-1052475
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se