Svensk pojke vargdödad år 1696 enligt dombok

 

En dombok samlade förr de lokalpräglade rättsdokument som rörde brott och straffpåföljder men gav också viss information om de inblandade och den tillvaro de levde i.

Domböckerna tjänar därför väl som historiskt källmaterial idag.

I en dombok från Ångermanland, 1702, hittar vi en uppgift om ett vargangrepp. Enligt domboken blev en pojke uppäten av vargar i Rudsjö, Fjällsjö, år 1696.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se