Svenska Rovdjursföreningens regionsanvarige polisanmäld

Rovdjursstängsel förändrar landskapet.

En aktiv medlem i Svenska Rovdjursföreningen och även ledamot i Viltförvaltningsdelegationen har polisanmälts. Detta efter att han upprepade gånger skall ha gjort intrång på en gård svårt drabbad av varg.

En gård som drabbats åtskilliga gånger av vargangrepp och som fått ett stort antal får dödade och skadade har även fått utså åtskilliga oanmälda ”besök” från en regionsansvarig vid Svenska Rovdjursföreningen. Vid det sista oanmälda besöket på gården var ägarinnan ensam och upplevde stämningen som direkt hotfull varför anmälan till polis skall ha gjorts.

 

Kollade stängsel

Mannen skall enligt egen utsago med stöd i Allemansrätten ha gjort dessa återkommande och oanmälda besök för att kontrollera de rovdjursstängsel som omgärdar gården. Bland annat har strömstyrkan kontrollerats med hjälp av instrument då mannen i fråga menat på att gården avsiktligt sänkt denna för att möjliggöra för varg att angripa fårbesättningen.

Dessa självpåtagna ”kontroller” har mannen berättat om vid möten med Viltförvaltningsdelegationen där han är ledamot. Detta efter att ha blivit tillfrågad om han verkligen skall ha gjort detta och efter påtryckningar från människor som ansett det som en direkt olämplig och juridiskt tvivelaktig sysselsättning.

 

Trakasserier

Vid ett eller flera tillfällen har ägarna till gården upptäckt dessa oanmälda kontroller och konfronterat mannen. Uppträdandet har varit långt ifrån angenämt enligt vad Vargfakta erfar. Som regionsansvarig vid Svenska Rovdjursföreningen åtnjuter man ingen tjänstemannastatus varför ”kontroller” av denna sort ej heller kan göras med något juridiskt stöd. Detta har som sagt påtalats för mannen men han lär bryskt ha förklarat att det gjorts med stöd i Allemansrätten.

För två veckor sedan skedde ytterligare ett oanmält besök. Kvinnan på gården var vid tillfället ensam och efter konfrontation med mannen har alltså en polisanmälan gjorts.

 

Osmakligt och olämpligt

Vargfakta har vid sina efterforskningar kommit i kontakt med flera vittnen till historien. Deras samlade bedömning är att det är en mycket olycklig och olämplig utveckling. Ett vittne som vargfakta talat med per telefon säger följande;

– Man tycker väl att det borde vara nog med de besvär som själva angreppen inneburit. Inte vill man efter sådana händelser ha folk smygande runt knuten som dessutom uppträder hotfullt och otrevligt. Hade han haft tjänstemannastatus hade man kanske kunna acceptera själva intrånget men att som medlem i Rovdjursföreningen tro att man kan göra vad som helst är inte okej.

Ett annat vittne säger;

– Det är för sorgligt det här, att man så kapitalt brister i respekt och dessutom högljutt berättar om att strömstyrka och stängseluppsättning kontrollerats på plats för att han misstänkt att paret gjort så att angreppen kunnat fortsätta. Det är för bedrövligt. Ingen vettig människa tror väl att man avsiktligt bjuder in varg för att döda sina får?

 

Category: Nyheter · Tags:

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se