Tjänsteflicka allvarligt skadad under vargattack

Den 6 december 1854 rapporterade tidningen Folkets Röst om hur en tjänsteflicka blivit allvarligt skadad under en vargattack i Valbo (Wahlbo) socken utan för Gävle. Vargarna hade även angripit hundar.

Såhär lyder notisen i Folkets Röst den 6 december 1854:

Gefle d. 30 Nov. Man omtalar att vargar på sednare dygnen börjat visa sig uti Wahlbo socken och att en ensamt gående tjensteflicka der blifvit öfverfallen och farligt, om icke dödligt, biten af odjuren. Äfven vid Pehrsbacka egendom i Hille ha vargar visat sig, och en råkade i häftigt slagsmål med två hundar, straxt invid boningshusen.”

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se