Två bönder dödade av varg men student bluffade

I Finska Wiborgs Tidning nr 7, 20 januari 1881, meddelas att två obeväpnade och därtill berusade bönder fallit offer för varg i Staraja Russa. Den student, som i notisen antogs ha varit det tredje offret för vargar i området, återfanns senare helskinnad och tidningen fick göra en dementi.

I Wiborgs Tidning rullades den tragiska nyheten ut såhär:

En rysk student uppäten af vargar. Vargarne tyckas detta år husera svårt äfven i Ryssland. Natten mot den 12 dennes uppåts i kretsen Staraja Russa studenten vid medikokirurgiska akademien Alexander Vasiljevitsch Jelissejew af vargar. Det var tredje fallet i denna krets: de bägge förra gångerna var det druckna bönder, som blefvo ulfvarnes offer, men denna gång hände det en bildad och dertill beväpnad man. Ty Jelissejeff hade denna natt, trots en kamrats varningar, gått på vargjagt. Emellertid uteblef han följande förmiddag och slutligen medförde en bonde nyheten om att han sannolikt blifvit uppäten, då blodspår, benknotor och klädestrasor kunde upptäckas i skogen. Den olycklige synes manligt hafva försvarat sig emot de uppenbart ganska talrika vargarne, tills han slutligen dukade under för deras mängd.”

 

Den 25 januari samma år, bara fem dagar senare, fick dock tidningen gå ut med en dementi. Studenten hade återfunnits:

”Den af vargar uppätne ryske studenten A. W. Jelissejew, som i Staraja Russa skulle sönderslitits af vargar, lefver och är kärnfrisk. Han har skrifvit till inspektorsadjointen vid universitetet i S:t Petersburg att ’icke han fallit offer för vargarne, utan desse för honom’. Hr Panow har meddelat detta åt ’Golos’ som ger sin korrespondent en välförtjent upptuktelse.”

De två böndernas dödsfall kvarstod dock.

 

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se