Undertecknar habitatdirektiv med förbehåll för varg

Vitryssland med president Alexander Lukashenko undertecknade Art- och habitatdirektivet den 7 februari med förbehåll för varg och utter.

Vid undertecknandet av EU:s Art-och habitatdirektiv har vissa medlemsländer gjort förbehåll kring vissa arter. Främst är det rovdjuret varg som medlemsländer avböjt att införliva i det juridiska ramverket för skydd av vild fauna och flora. Vitryssland sällar sig till dessa då de i samband med åtagandet begärde att få hantera såväl varg som utter i egen regi.

När Sverige undertecknade direktivet gjordes inga undantag vilket visat sig ha givit upphov till en del friktion. Schweiz hade vid tillfället för undertecknandet inte heller några invändningar men sedan man fått erfara vad vargen gör med djurhållningen har man begärt att få omförhandla kontraktet alternativt häva detsamma.

Vitryssland omfattar cirka 200 000 kvadratkilometer där drygt 10 miljoner människor samsas. Landet är en inlandsstat och gränsar till Lettland, Litauen, Polen, Ryssland och Ukraina. Knappt 30 % av landet består av skogar och hedlandskap och nästan 50 % av arealen utnyttjas som jordbruksmark. En mycket viktig sektor inom jordbruket är kreatursnäringen, som omfattar mjölkproduktion och svinavel. Källa: Wikipedia

Källa: http://news.tut.by/society/334048.html

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se