Värdefulla Alpackor dödade av varg, Värmland

alpackor vargdödade

Sex väredfulla alpackor dödades av varg utanför Kil natten mot torsdagen. En alpacka kan vara värd så mycket som 80 000 kronor.

På torsdagsmorgonen upptäcktes ett förödande vargangrepp utanför Kil i Värmland en knapp mil från Karlstad. Sex stycken värdefulla alpackor* hade dödats under natten. Ett sjunde djur var också skadat i bakre låret uppger länsstyrelsen.

Det finns varg i området är känt men man vet inte om det är frågan om ett nytt revir eller om det är kringvandrande varg som varit i farten. Vidare är det oklart om fler än en varg deltagit i angreppet.

Länsstyrelsen i Värmland är också av en annan uppfattning vad beträffar ”förhöjd risk” för nya angrepp än Länsstyrelsen i Västra Götaland då de i sitt pressmeddelande skriver, ”Direkt efter ett rovdjursangrepp är risken stor att rovdjuret kommer tillbaka till samma plats.”

Länsstyrelsens besiktning visar att alpackorna var väl instängslade men på en plats var tråden inte tillräckligt nära marken vilket gjort det möjligt för vargen att krypa under.

Angreppets omfattning motsvarar nästan en tredjedel av besättningen vilket betyder en svår ekonomisk förlust för ägaren.

– Det är 50 000 – 80 000 kronor för ett sådant här djur. Och så har de föl i magen. Flera var dräktiga, säger Sven Persson till Nya Wermlands Tidning.

Den totala förlusten kan således röra sig om mer än 500 000 kronor eller mer givet det faktum att några av dem var dräktiga.

En läsare, själv ägare till just Alpackor hörde av sig till oss och menar på att de ekonomiska förlusterna är omfattande och rör sig om mycket mer än en halv miljon kronor. Så här motiverar han förlusten:

”Ett dräktigt sto kostar från 50.000:- till flera hundra tusen. Produktionsbortfallet kan även det uppgå till flera hundra tusen under en förväntad livstid. En hingst av god kvalitet kan kosta från 50.000:- upp till 500.000:-, produktionsbortfallet beroende på antal betäckningar kan vara några hundra tusen. Såvitt jag vet betalar inte staten ut någon ersättning, i vart fall inte i proportion till den faktiska förlusten.”

Fredrik Wilde, vilthandläggare vid Länsstyrelsen i Värmland beskriver hur ersättningsnivån kommer att fastställas när vi ringer upp;

– En värdering görs i samråd med djurägaren, länsstyrelse och Viltskadecenter. Det är ett sällsynt djur och en särskild typ av djurhållning varför jag inte kan säga hur mycket det här angreppet kommer att kosta. Men det kommer att bli en dyr varg, säger Fredrik Wilde.

De dödade alpackorna skickades under torsdagen till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) för obduktion.

* Alpackan (Lama guanicoe paca eller Vicugna pacos) är ett kameldjur från Anderna som är besläktat med lama. De avlas för dess mycket fina hår som ofta kallas alpackaull. En alpacka har en förväntad livslängd på 20-25 år. Alpackor är mycket utpräglade flockdjur och måste leva tillsammans med andra alpackor. En stressad alpacka kan få magsår som inte går att bota.

 

Källa: http://nwt.se/kil/article1297958.ecehttp://www.lansstyrelsen.se/varmland/Sv/nyheter/2013/Pages/vargangrepp-pa-alpackor-utanfor-kil.aspx
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se