Varg påskjuten efter nytt hundangrepp

Ännu en varg har blivit påskjuten efter angrepp på hund under pågående älgjakt, den här gången vid Skräppvålen mellan Sunne och Munkfors vid middagstid på söndagen rapporterar nwt.se.

Vargen har attackerat och dödat en jakthund trots att jägare avlossat varningsskott, enligt den preliminära rapporten. Vargen blev påskjuten men det är oklart om den träffats. Eftersöksarbete igångsattes under söndagen. Rapporter är att vänta.

Under årets älgjakt har två tillbud skett mellan hund och varg där den ena vargen dödades och den andra eventuellt skadeskjutits. Båda angreppen har skett i trakterna av Hagfors.

Vargangreppstrenden på hundar är starkt uppåtgående. Hittills i år har 16 hundar dött och ett antal blivit attackerade med svåra skador som följd. Det är lika många dödsfall som under hela 2010, medan det ännu återstår två och en halv månad av 2011. Angreppen totalt sett är också betydligt fler än förra året. Se aktuell statistik.

Detta trots att fler jägare väljer att inte släppa sina hundar just på grund av varghotet. Det man kan sluta sig till är alltså att vargattackerna ökar genom att vargarna ökar i antal, samt att ökningen gör reviren trängre vilket, enligt forskarna, resulterar i ett aggressivare beteende bland vargarna.

Att fler jägare fått möjlighet att ingripa är ett tecken på samma sak: Jägarna har inte blivit mer benägna att skjuta. Attackerna har börjat ske allt närmare människor.

 

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se