Varg vid Trelleborg kom från Västmanland

Den varg som observerades utanför Trelleborg i december visade sig komma från Västmanland. Det visar en DNA-analys av spillningen.

En DNA-analys av vargspillning från den varg som observerades utanför Trelleborg i december berättar att vargen kom från Skultuna i Västmanlands Län. Vilket kön vargen hade kunde inte analysen ge ett definitivt svar på. Analysen visade också på att vargen inte tidigare registrerats i det kartotek vargforskarna håller vid SLU.

Vargen fotograferades vid Söderslätt av Tobias Idestrand den 12 december. Länsstyrelsens personal spårade vargen ett antal kilometer och kunde då också samla in spillning.

Avståndet mellan Skultuna i Västmanland och Trelleborg i Skåne är drygt 600 kilometer.

Källa: http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/nyheter/2013/Pages/dna-visar-att-vargen-kom-fran-skultuna.aspx

Category: Nyheter · Tags: ,

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se