Vargangrepp frestar på budget i Minnesota

Vargangrepp frestar på budget i Minnesota

Vargarnas ständiga angrepp på tamboskap i Minnesota, USA ger ett allt större avtryck i budgeten. Redan nu är årets budget för rovdjursskador förbrukad.

ABC News återger i ett reportage de kostnader som kommer med frilevande varg. För delstaten Minnesota, sedan länge ett vargberikat område, har kostnaderna skenat i takt med vargstammens tillväxt och de naturliga bytesdjurens tillbakagång. Delstatens motsvarighet till Jordbruksverket, Minnesota Department of Agriculture (MDA) säger nu att vargarna börjar bli riktigt kostsamma.

Lantbrukaren Nathan Nelson som nyligen förlorade 10 nötkalvar är bara en av många enligt Charlie Poster vid MDA:

– Boskapen utsätts ofta för vargattacker och det innebär ofta stora ekonomiska förluster för familjerna och deras lantbruksverksamhet, säger Charlie Poster.

Delstaten ersätter lantbrukare för vargriven boskap i förhållande till marknadspriset som för en 250 kilos kalv ligger på drygt 12 000 kr. Delstaten har därmed under årets första tre månader tvingats betala ut drygt 600 000 kr. Med nio månader kvar av året torde de totala kostnaderna landa på 2 400 000 kronor. Det skulle i så fall innebära en dryg fördubbling mot vad delstaten betalade ut under 2014.

– Värdet på boskapen har gått upp väldigt mycket. Vi har förbrukat alla resurser, säger Charlie Poster.

Och problemen lär inte upphöra så länge inte vargstammen decimeras menar Nathan Nelson eftersom vargarna måste äta. För dem kvittar det om det är vilda djur eller tamboskap.

I delstaten Minnesota tilläts jakt på varg fram till förra året då vargen återigen rödlistades. Detta efter juridiska tvister som pågått sedan vargen togs bort från rödlistan för tre år sedan.

 

Källa: http://kstp.com/article/stories/s3755671.shtml

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se