Vargen orsakar ekonomiska förluster för markägare

Flera stora skogsägare i Värmland har tvingats sänka sina jaktarrenden de senaste åren och orsaken står att finna i förekomsten av varg. För Karlstads stift är den årliga förlusten stor – flera hundra tusen kronor.

– Det är klart kännbart, menar stiftets fastighetshandläggare Pierre Magnusson.

Intäkterna från jaktarrendena har alltid varit en relativt stor intäktspost för Karlstads stift, som har ett stort skogsinnehav. Men under jaktåret 2007–2008 tvingades man göra en dramatisk sänkning av priset.

– Vi reducerade 25 procent för småviltsjakten. Även älgarrendena har sänkts på många håll, men där låter vi jägarnas lokala samråd styra. Där tillgången på älg minskat på grund av varg blir priserna lägre, säger Pierre Magnusson, till Värmlands Folkblad.

 

Stora intäktsbortfall

Även Stora Enso och Sveaskog har förändrat sina priser, till stor del på grund av vargangreppen. Tommy Sander som administrerar jaktarrendena i Bergslagen för Sveaskog bedömer att intäkterna minskat med tre-fyra miljoner om året efter en prissänkning om 25–30 procent.

– Det är klart att det blir mindre attraktivt, och inte bara för att tilldelningen av älg minskar. I de mest vargtäta områdena kan man ju inte släppa sin hund, vilket är en stor del av den traditionella nordiska jakten.

Stora Enso har inte gjort några sänkningar över hela linjen, däremot har man gått över till en mer differentierad prissättning. Mindre älg och vargtätt är faktorer som påverkar priset.

Olle Thunberg, företagets jaktansvarige för Region Väst, är bekymrad:

– Att det inte blir någon licensjakt på varg i vinter kommer inte att förbättra läget. Snart måste det till en diskussion om vem som ska stå för kostnaderna. Ska det verkligen vara markägarna? Om samhället vill ha varg, då kanske samhället också ska vara med och betala.

Just den frågan är också något som ingår i den pågående Rovdjursutredningen. Gunnar Glöersen, jaktvårdskonsulent i Värmland, deltar i det arbetet:

– I dag har vi 24 vargrevir antingen i Värmland eller i de direkta gränstrakterna, och de täcker 80-90 procent av länets yta. Det är klart att det har stora konsekvenser för alla som upplåter jaktarrenden, och vi ska titta närmare på det i utredningen.

Enligt Glöersen finns trots allt fortfarande en relativt tät älgstam i Värmland, med ett snitt på 10-12 älgar per 1 000 hektar. Det kan dock ändras snabbt, tror han.

– Vi ser hur det ser ut i Dalarna, där de förutom varg också har mycket björn. Vissa områden är det inte meningsfullt att jaga i längre.

 

Källa: http://www.vf.se/nyheter/allman/vargen-sanker-arrendepriser
 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se