Vargen tillbaka i Uppland. Forskare kritisk.

För första gången på omkring 150 år kan vargar ha slagit sig ner i länet. Och om vargarna inte redan är här är det bara en tidsfråga, rapporterar viltforskare till Upsala Nya Tidning under tisdagen.

– Vargar kan redan ha invandrat, men eftersom vi har barmark nu har vi inte sett några spår.

Även om flytten inte har skett vågar jag nästan svära på att den sker inom en femårsperiod, säger Olof Liberg, forskningsledare på SLU:s forskningsstation Grimsö.

De senaste åren har vargstammen i Sverige ökat med ungefär 20 procent per år och ett större antal djur kräver också större yta.

Ungvargarna lämnar sina föräldrars revir och försöker hitta ett eget, av exakt samma anledning som våra tonåringar lämnar hemmet. Det blir helt enkelt trångt där hemma.

Många hanvargar har de senaste åren varit på besök i länet, men de har vandrat vidare, eftersom de inte funnit någon hona.

– Det är tikarna som bildar revir, och än har vi inte haft några tikar som slagit sig ner i Uppsala län.

I dag finns fem vargrevir i Västmanlands län. Eftersom varghonorna undviker att röra sig alltför långa sträckor är alltså sannolikheten stor att vi snart får vargar från grannlänet. Troligast område för vargrevir är i norr eller öster, exempelvis i skogsområdena kring Björklinge och Tämnaren.

– Söder om Uppsala är det för uppodlat så där tror jag inte att det blir något revir. Men i övrigt finns det många områden som är lämpliga, säger Olof Liberg.

 

Konflikter att vänta

Senast det fanns varg i Uppsala län var under mitten av 1800-talet. Men med en allt större befolkning på landsbygden ökade konflikterna med vargen och den utrotades så småningom i hela landet.

Nu bygger hela det svenska vargbeståndet på fem invandrade vargar från Finland. Men alla är inte nöjda över att vargarna återigen tassar genom de svenska skogarna.

– Ett vargrevir kan komma att påverka framför allt älg- och rådjursstammen negativt, sakta men säkert, och jägarna får konkurrens om klövviltet. Dessutom har vi rätt mycket tamdjur i just Uppsala län.

Var reviret än hamnar i länet kommer det att ligga nära fårskötsel och då kan det bli konflikter med djurägare, säger Olof Liberg.

Jägareförbundet tog för ett antal år sedan ett policybeslut, där medlemmarna ville se antalet vargar i Sverige begränsas till 150. Den summan har i dag överskridits med råge, enligt Staffan Ågren, ordförande i Jägareförbundet i Uppsala län.

– Och antalet vargar kommer att öka kraftigt med den obefintliga vargpolitik som förs i dag. Med ett revir i länet kommer jakten att påverkas som på alla andra ställen där vargen är etablerad – all löshundsjakt begränsas.

Som jägare har du hunden som familjemedlem. Den dag som din hund blir ihjälbiten eller skadad av varg kommer känslor med i spelet. Sedan är det inte bara jägare eller bönder som kommer att påverkas av ett vargrevir, utan folk i allmänhet kan bli rädda för att ge sig ut i naturen, säger han.

 

Fel prioritera vissa djurarter

Han är kritisk mot att enskilda djurarter prioriteras framför andra.

– Det stora problemet är att man inte förvaltar djuren och naturen i sin helhet. Exempelvis håller lodjuren på att ta kål på större delen av rådjursstammen i Uppland. Det anser inte jag är en hållbar förvaltning.

Men om vargen i Uppsala län ställer till med mycket skador är det möjligt att det blir tillåtet med skyddsjakt.

– Då kan reviret i länet bli kortvarigt, säger Olof Liberg.

 

Comments are closed.

Stöd vårt arbete

Tycker du att vargfakta.se gör ett bra jobb? Stöd vårt arbete genom att fortsätta sprida informationen i denna databas.

Kort om vargfakta

Vargfakta publicerar analyser, nyheter och forskning om och kring rovdjur och dess interaktion med människan. Vi ser människan som en resurs för naturen och inte som en belastning.

Kontakt

Via mail på info@vargfakta.se